4.8 Програмно-апаратний комплекс автоматизованого оцінювання ефективності функціонування національних систем радіочастотного моніторингу

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Радіомоніторинг. Інформаційні технології та інформаційно-аналітичні системи. Національні системи радіомоніторингу радіочастотного ресурсу (РЧР).

Потенційними споживачами розробки є радіочастотні органи (центри) національних систем радіомоніторингу країн ближнього і далекого зарубіжжя.

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Автоматизація розрахунку показників ефективності функціонування систем радіочастотного моніторингу (СРЧМ) і її складових шляхом оцінювання реального стану використання користувачами національного радіочастотного ресурсу (РЧР) на основі даних засобів радіомоніторингу по радіоконтролю параметрів сигналів і характеристик випромінювань радіоелектронних засобів (РЕЗ) з метою прийняття управлінських рішень по удосконаленню системи і процесу ведення радіомоніторингу.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: ПАК створений на основі розробленого авторами системно – методологічного підходу, що використовує системний аналіз складних ієрархічних систем і запропонований просторово-частотно-часовий метод оцінки ефективності ведення процесу радіомоніторингу. В ПАК реалізовано розроблений методичний апарат з єдиною системою критеріїв і показників ефективності функціонування національної СРЧМ на трьох рівнях її ієрархії: засоби радіомоніторингу (ЗРМ) – регіональні підсистеми радіочастотного моніторингу (РП РЧМ) – система в цілому.

ПАК реалізує у відповідному просторово-частотно-часовому континуумі автоматизоване виконання наступних функцій (рис. 1):

– оцінювання показників ефективності функціонування стаціонарних і мобільних ЗРМ, РП РЧМ, та їх стаціонарних і мобільних складових щодо виконання основних завдань: контроль параметрів випромінювань зареєстрованих РЕЗ, контроль зайнятості смуг частот, виявлення незаконно діючих передавачів (НДП), виявлення джерел радіозавад (РЗ);

 

 

Рис. 1 – Структурна схема ПАК, робочий інтерфейс програми та результати розрахунків

 

- оцінювання показників ефективності функціонування стаціонарних і мобільних ЗРМ та РП РЧМ по радіоконтролю випромінювань РЕЗ чотирьох груп радіотехнологій, які дозволяють використовувати однакові методи і однотипні ЗРМ для проведення робіт технічного радіоконтролю;

- оцінювання виробничих та інтегральних (з урахуванням просторово-частотно-часового охоплення випромінювань РЕЗ) показників ефективності функціонування РП РЧМ їх стаціонарних і мобільних складових за рішенням основних завдань радіомоніторингу ;

- оцінювання виробничих та інтегральних показників ефективності функціонування стаціонарної та мобільної складових і СРЧМ в цілому з радіомоніторингу стану використання РЧР в масштабах країни;

- прогнозування значень виробничих і інтегральних показників ефективності функціонування кожної РП РЧМ і СРЧМ в цілому, тощо.

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Інновація розробки полягає в створенні і практичній реалізації унікального науково-методичного і програмно-алгоритмічного апарату оцінювання ефективності функціонування ієрархічних СРЧМ в заданому теріторіально-частотно-часовому просторі і визначенню шляхів її удосконалення. Права інтелектуальної власності захищені свідоцтвом про
авторські права.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Аналіз результатів розрахунків дозволяє виявити сильні і слабкі сторони функціонування кожної РП РЧМ і СРЧМ з контролю кожної групи радіотехнологій та вирішення кожного завдання РЧМ, недостатність або надмірність відповідних ЗРМ в кожній РП РЧМ. Крім того ПАК дозволяє спланувати дооснащення або виведення з експлуатації застарілих ЗРМ на наступних етапах розвитку СРЧМ, а також внести пропозиції щодо розробки нових та модернізації існуючих ЗРМ. Прийняті на основі отриманих результатів розрахунку управлінські рішення в підсумку підвищують ефективність контролю використання національного РЧР.

АНАЛІЗ РИНКУ: ПАК розроблено вперше. Аналоги відсутні.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Запропоновані шляхи трансферу розробки: обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування ПАК, постачання ПАК у межах контрактів про їх трансфер з урахуванням вимог Замовника.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Розроблено дослідний зразок. ПАК реалізований в Україні і використовується ДП «Українським державним центром радіочастот» (акт впровадження від 24.12.12 № 1/87) для оцінювання ефективності функціонування національної СРЧМ та прогнозування її розвитку для прийняття своєчасних і обґрунтованих рішень щодо її вдосконалення.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Орієнтовна вартість розробки складає $300 000.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Калюжний Микола Михайлович, к.т.н., с.н.с.; Ніколаєв Іван Михайлович, к.т.н., с.н.с.; Задонський Олександр Ілліч, к.т.н., с.н.с.; Попов Олександр Михайлович, к.т.н., доц.; Ковшар Валентин Олександрович; Колісник Вікторія Іванівна.

зберегти цю сторінку в PDF