4.7 Інформаційна технологія оцінювання моніторингових можливостей засобів і планування мереж радіочастотного моніторингу

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Радіомоніторинг. Інформаційні технології та інформаційно-аналітичні системи. Національні системи радіомоніторингу радіочастотного ресурсу (РЧР).

Потенційними споживачами розробки є радіочастотні органи (центри) національних систем радіомоніторингу країн ближнього і далекого зарубіжжя, підприємства та фірми – розробники систем (засобів) радіомоніторингу та радіозв’язку.

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Розроблення науково-методичного і програмно-алгоритмічного апарату територіально-частотно-апаратного планування і оптимізації функціональної структури мереж радіочастотного моніторингу (РЧМ) країни шляхом оцінювання радіодоступності і завадозахищеності засобів радіомоніторингу (ЗРМ) з урахуванням їх характеристик, характеристик радіоелектронних засобів (РЕЗ) різних технологій радіозв’язку, умов поширення радіохвиль відповідно до Рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), рельєфу та забудови місцевості.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Інформаційна технологія включає базу знань (методи, моделі, методики, алгоритми), базу даних (ЕКМ, ЗРМ та РЕЗ), функціональне програмне забезпечення і реалізована у вигляді інформаційно-розрахункової системи (ІРС) “Радіомоніторинг”.

Моделі технології служать для:

- імітаційно-математичного моделювання регіональних мереж радіочастотного моніторингу (РМ РЧМ);

- імітаційно-математичного моделювання в регіонах країни елетромагнітно-об’єктової обстановки (ЕМОО), яка створюється РЕЗ певної діючої технологією радіозв’язку;

- математичного моделювання втрат на трасі поширення радіохвиль (ПРХ) відповідно до Рекомендацій МСЕ (вільний простір, Р.1546, Р.526, Окумура – Хата) з урахуванням рельєфу та забудови місцевості;

- математичного моделювання характеристик діаграм спрямованості антен взаємодіючих СРМ і РЕЗ відповідно до рекомендації СЕРТ T/R 25-08;

- математичного моделювання частотної вибірковості і сприйнятливості радіоприймальних пристроїв ЗРМ , що базуються на експериментальних вимірах.

Методики та алгоритми технології визначають правила і порядок виконання наступних функцій:

– вибору моделей для оцінювання в діапазоні частот від 30 МГц до 6 ГГц втрат на ПРХ відповідно до Рекомендацій МСЕ (вільний простір, Р.1546, Р.526,
Окумура – Хата);

- визначення напрямку на довільне РЕЗ, дальності до РЕЗ та рівня еквівалентної ізотропно-випромінюваної потужності передавача РЕЗ за його технічними характеристиками;

– оцінювання рівня втрат на трасі ПРХ від будь-якого РЕЗ до визначеного ЗРМ, розрахунок рівня напруженості поля на місці розташування ЗРМ та рівня сигналу від РЕЗ на вході радіоприймального пристрою ЗРМ за обраною моделлю розповсюдження радіохвиль з урахуванням рельєфу та забудови місцевості;

– оцінювання для заданих умов зон радіодоступності ЗРМ і зон радіодоступності угруповань ЗРМ, які розташовані на визначеній території;

– оцінювання зон захисту ЗРМ від перешкод інтермодуляції і блокування випромінювань РЕЗ різних радіотехнологій;

– розрахунку і прийняття рішення про радіодоступність або недоступність конкретним ЗРМ випромінювань РЕЗ певної радіотехнології, створення цими РЕЗ перешкод інтермодуляції та / або блокування;

– ведення баз даних ЗРМ, РЕЗ та цифрових карт місцевості (ЦКМ);

– візуалізацію результатів оцінювання , вихідних і довідкових даних на ЦКМ.

Функціональне програмне забезпечення (ФПЗ) розроблено на основі сучасних інформаційних технологій і реалізує автоматизовані процедури виконання зазначених функцій для заданих вхідних даних і зберігання результатів розрахунку
в базі даних (БД). Архітектурно ФПЗ реалізується в локальному і клієнт-
серверному варіантах.

Для виконання зазначених функцій в ІРС «Радіомоніторинг-М» реалізовані режими роботи, які з ілюстраціями інтерфейсів приведені нижче на рис. 1-4.

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Створена за прямим призначенням нова, корисна інформаційна технологія. Права інтелектуальної власності захищені свідоцтвом про авторські права.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Інформаційна технологія реалізує широкі можливості з моделювання різних вхідних даних і варіантів побудови РП РЧМ та системи РЧМ держави в цілому. Дозволяє істотно знизити інтелектуальні, фінансові та часові витрати на їх територіально-частотно-апаратне планування, оптимізацію функціональної структури, забезпечення вирішення планових та оперативних завдань радіомоніторингу.

 

а) моделювання мереж радіомоніторингу

 

б) угруповань РЕЗ

Рис. 1 – Моделювання мереж радіомоніторингу (а) і угруповань РЕЗ (б)

 

 

а)

 

б)

Рис. 2 – Оцінювання втрат і напруженості поля (б) на вибраній трасі ПРХ (а)

 

а)

 

б)

Рис. 3 – Оцінювання зон радіодоступності окремих ЗРМ (а) і їх угруповань (б)

 

а)

 

б)

Рис. 4 – Оцінювання зон захисту ЗРМ від перешкод по інтермодуляції та блокуванню (а) і радіодоступності та завадозахищеності ЗРМ для РЕЗ радіотехнології GSM-900 (б)

 

АНАЛІЗ РИНКУ: Інформаційна технологія за призначенням розроблена вперше в Україні. Її реалізація у вигляді ІРС «Радіомоніторинг» перевершує аналог ISC «Telecom», розроблений французькою фірмою ATDI для планування мереж
зв’язку, за функціональними та технічними характеристиками, а так само по
вартості виготовлення .

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Запропоновані шляхи трансферу розробки: обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування інформаційної технології, постачання інформаційно-розрахункової системи у межах контрактів про їх трансфер з урахуванням вимог Замовника.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Розроблено дослідний зразок ІРС «Радіомоніторинг-М», який використовується в Державному підприємстві «Український державний центр радіочастот» (акти впровадження від 24.12.2012 р. № 2 /87 і від 29.05.2013 р. № 1/231).

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Орієнтовна вартість розробки складає $350 000.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Калюжний Микола Михайлович, к.т.н, с.н.с.; Попов Олександр Михайлович, к.т.н., доц.; Семенов Геннадій Миколайович, к.т.н., доц.; Галкин Сергій Олександрович, к.т.н.; Хряпкін Олександр Володимирович, к.т.н.; Коржуков Костянтин Миколайович.

зберегти цю сторінку в PDF