4.6 Багаторівнева система сумісного розпізнання видів сигналів і типів радіоелектронних засобів по структурі і параметрам випромінювань

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Системи радіомоніторингу та контролю за виконанням умов ліцензій користувачами радіочастотного спектру, системи пошуку джерел навмисних і ненавмисних радіоперешкод і передавачів,
які діють незаконно, системи оцінки електромагнітної обстановки в районах розташування великої кількості різнотипних радіоелектронних систем різної
відомчої приналежності.

Потенційними замовниками можуть бути центральні та регіональні радіочастотні органи, а також організації – розробники систем оцінки електромагнітної обстановки у районах розміщення великої кількості радіоелектронних систем (промислових районів, аеропортів, морських портів і ін.).

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Роль інформації в системах управління різного призначення безперервно зростає. Інформація, як правило, має обмежену повноту і достовірність, проте вимоги до термінів її обробки постійно підвищуються. У цих умовах автоматизація процесів обробки інформації дозволяє мінімізувати ймовірність помилки і підвищити якість рішень за рахунок скорочення часу на обробку та максимального виявлення прихованих закономірностей.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Вмістом процесу обробки інформації у системі розпізнання є аналіз і розпізнання випромінювань у заданій смузі частот, виявлення ознак, властивих різнотипним радіоелектронним засобам, віднесення радіоелектронного засобу, що спостерігається, до того або іншого типу наперед визначеного алфавіту.

Система розпізнання, яка пропонується є ієрархічною за структурою і має декілька рівнів обробки: а) розпізнання сигналів; б) розпізнання джерел; в) сумісне розпізнання сигналів і джерел; г) віднесення розпізнаного джерела до радіовипромінюючого об’єкту. Кожен рівень має суттєві особливості (ознаки опису, методи класифікації).

Підсумком обробки інформації є класифікація джерел випромінювання і віднесення їх до певних радіовипромінюючих об’єктів.

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Створена нова технологія (концепція) розпізнання об’єктів багаторівневої ієрархічної системи алфавітів класів, яка об’єднує ряд взаємодоповнюючих методів теорії розпізнання й ухвалення рішень. Особливістю системи, яка пропонується, є розширення методів розпізнання об’єктів традиційного алфавіту класів на систему, що містить декілька різнорідних алфавітів, які знаходяться в ієрархічному взаємозв’язку. Зроблені публікації у відкритих джерелах. Результати доповідалися на наукових конференціях.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Пропонована система розпізнання сигналів і типів радіоелектронних засобів має наступні переваги:

- високі якісні показники розпізнання;

- адаптація системи розпізнання до району функціонування шляхом вибору необхідних фрагментів еталонних описів з бази даних;

- можливість навчання системи розпізнання, а також рішення задач у діалоговому режимі за участю оператора (експерта);

- зручний інтерфейс, що дозволяє задавати режими роботи системи розпізнання, початкові дані й установки, необхідні для вирішення конкретного завдання в конкретній обстановці.

АНАЛІЗ РИНКУ: За своїми функціональними можливостями і зручністю використання запропонована система розпізнання знаходиться на рівні світових досягнень.

Ризик впровадження проекту за підтримки відповідних радіочастотних органів практично відсутній.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Трансфер розробки передбачається шляхом укладання контрактів з урахуванням національних особливостей розподілу та використання РЧР і національної мови.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Дослідний зразок.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Вартість розробки промислового зразка програмного продукту $170 000. Вартість і витрати на забезпечення технологічного процесу з використанням даного проекту $20 000. Загальна вартість реалізації системи складає $200 000.

Остаточна вартість проекту залежить від об’єму, складності та вимог до баз
даних і знань.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Калюжний Микола Михайлович, к.т.н., с.н.с.; Ніколаєв Іван Михайлович, к.т.н., с.н.с.; Закора Олександр Вікторович, к.т.н., Задонській Олександр Ілліч, к.т.н., Колісник Вікторія Іванівна.

зберегти цю сторінку в PDF