4.12 Інформаційно-навігаційна система контролю та аналізу параметрів руху автотранспорту (ІНСКА)

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Можливі шляхи комерціалізації – виготовлення апаратури, надання інформаційних послуг абонентам системи.

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Інформаційне забезпечення водіїв і розв’язання задач, спрямованих на підвищення безпеки й комфорту учасників дорожнього руху.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Система ІНСКА забезпечує:

-          автоматичну фіксацію й оперативне реагування на виникнення ДТП;

-          контроль дотримання водіями правил дорожнього руху;

-          автоматизований аналіз параметрів руху транспортного засобу при
виникненні ДТП;

-          збір і статистичну обробку даних про порушення правил дорожнього руху і ДТП;

-          інформування про обстановку на дорогах (затори, ремонтні роботи тощо);

-          надання інформації абонентам системи з урахуванням прав їх доступу.

Основні складові системи: регіональний інформаційно-аналітичний центр (РІАЦ), який є організуючим центром системи, бортовий автомобільний регістратор (БАР) і засоби оперативного аналізу інформації.

 

 

 

БАР забезпечує визначення параметрів руху автомобіля за сигналами ГНСС, зняття показів бортових датчиків, визначення факту виникнення ДТП, контроль порушень правил дорожнього руху, оперативний обмін даними з РІАЦ. БАР накопичує у «чорній скриньці» вимірювальну інформацію, що безпосередньо стосується ДТП або порушень правил дорожнього руху, для її подальшого аналізу.

У разі виникнення ДТП РІАЦ виконує оперативний виклик служб ДАІ, МНС та швидкої допомоги на місце пригоди і повідомляє їм оперативну інформацію про тяжкість події.

Вилучення даних, зареєстрованих БАР, при виникненні ДТП забезпечують засоби оперативного аналізу інформації. Також вони здійснюють попередній аналіз цих даних і передачу їх до РІАЦ.

 

 

 

РІАЦ забезпечує детальний аналіз і статистичну обробку інформації, встановлює причини виникнення ДТП, перевіряє факт порушення правил дорожнього руху і формує висновки. Функціонування ІНСКА базується на результатах теоретичних та експерименталь-них досліджень з рішення задач точного визначення координат за сигналами ГНСС.

Реалізація методів обробки фазових спостережень ГНСС із застосуванням мережних техно-логій забезпечує точність визначення координат на рівні 1 дм і вище. Така точність, за умови збору інформації з частотою не менше 1 Гц, є достатньою для вирішення найбільш складних ситуацій, що виникають на транспорті.

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: За тематикою проекту створення ІНСКА авторський колектив має 5 статей, 5 патентів України, також було зроблено 16 доповідей на конференціях.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Всі існуючі та створювані пристрої та системи, що можуть вважатися аналогами БАР та ІНСКА відповідно, вузько спеціалізовані. БАР об’єднує в собі функції цілого ряду таких пристроїв. У частині ж детального аналізу інформації, відновлення параметрів руху транспортного засобу перед і під час виникнення ДТП та виявлення його дійсних винуватців, вирішення питань щодо порушень правил дорожнього руху, а також статистичної обробки всієї сукупності інформації – завдань, що вирішуються в РІАЦ , ІНСКА конкурентів не має.

Зона дії ІНСКА, що спочатку створюється в межах регіону, у перспективі може бути поширена на територію усієї країни.

АНАЛІЗ РИНКУ: Потенційний ринок послуг ІНСКА визначається кількістю одиниць транспорту в Україні. На сьогоднішній день він складає більше десяти мільйонів одиниць транспортних засобів. Річний обсяг продажів персональних навігаційних пристроїв в Україні становить близько 200 тис. одиниць, причому фіксуються стабільні та значні темпи його зростання. Однак, здебільшого куплені навігаційні пристрої використовуються для вирішення завдань автономної навігації і в системах надання будь-яких послуг, пов’язаних із супутниковою навігацією, не використовуються.

На даний час в Україні на ринку послуг супутникової навігації для транспорту діють близько сорока фірм. В основному вони надають послуги із впровадження систем моніторингу та систем інформаційної підтримки водіїв. Загалом їх послугами охоплено не більше 1% потенційних клієнтів.

На відміну від цих систем, ІНСКА надає значно більше послуг, зокрема сприяє підвищенню безпеки дорожнього руху. Вона одночасно контролює дотримання цілого ряду правил дорожнього руху, визначає факт та виконує аналіз обставин ДТП і, крім того, виконує ряд функцій, не реалізованих ні в одній відомій системі.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Запропоновані шляхи трансферу розробки: обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування технологій, постачання технологій у межах договорів про їх трансфер з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Станом на поточний час на 70-80% розроблено та обґрунтовано наукові, технічні та економічні аспекти проекту створення ІНСКА, а також проведено теоретичні та експериментальні дослідження технологій збору та оброблення інформації, що будуть застосовуватися в ІНСКА.

Проект зайняв І місце на конкурсі інноваційних проектів «IT-Kharkiv» у номінації «Кращий проект в області геоінформаційних систем та інформаційного забезпечення транспорту» у 2013 р. На БАР отримано диплом Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи» у 2013 р.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Для проведення НДДКР з метою розробки прототипів необхідно 3 млн. гривень і 1 рік часу.

Вартість робіт зі створення ІНСКА в центральному місті регіону складає близько
12 млн. грн.

Вартість абонентського обслуговування клієнтів ІНСКА в залежності від пакету послуг складатиме від 600 до 3000 грн./рік при середній вартості послуг на рівні 1200 грн./рік.

Прибуток від реалізації одного БАР очікується на рівні 200 грн. при собівартості виготовлення приблизно 2,5 тис. грн.

Фінансування створення ІНСКА передбачається здійснювати за рахунок інвестиційних коштів, Державного бюджету та місцевих бюджетів регіонів, у яких створюється система.

Обсяги та джерела фінансування на кожний рік визначаються окремими рішеннями місцевих та центральних органів виконавчої влади, а також залученими інвесторами.

Окупність ІНСКА очікується протягом 3 років, при затратах на експлуатацію порядку 2000 тис. грн. на рік. Затрати на розвиток ІНСКА передбачаються з прибутку після завершення періоду окупності системи.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Дохов Олександр Іванович, к.т.н., проф.; Лук’янов Олександр Михайлович.

зберегти цю сторінку в PDF