4.1 Багатоцільовий комплекс моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Системи позиціювання з використанням глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС).

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Моніторинг технічних характеристик ГНСС, атестація якості апаратно-програмних ГНСС-засобів споживачів для високоточного позиціювання.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Створений апаратно-програмний комплекс постійно діючої ГНСС-станції (SURE) (рис. 1). Апаратура станції здатна приймати сигнали систем GPS (11 двочастотних каналів) і EGNOS (2 одночастотних канали).

 

 

 Рис.1 – Антенний пост станції SURE

 

До складу станції входить наступне устаткування й програмне забезпечення (див. рис. 2):

– двочастотний універсальний GPS/EGNOS/HP-приймач PROPAK-LB-L1L2 Plus, антена GPS-702 – фірма-виробник – NovAtel Іnc. (Канада);

– одночастотний мобільний GPS/EGNOS навігаційно-геодезичний приймач – фірма-виробник – NovAtel Іnc. (Канада);

– програмне забезпечення (ПЗ) обробки GPS спостережень GrafNav/GrafNet – фірма-виробник – Waypoіnt Consultіng (Канада);

– ПЗ «OCTAVA» (спільна розробка ХНУРЕ й ГАО НАНУ 2002-2015 рр.).

 

 

 Рис.2 – Архітектура комплексу моніторингу ГНСС

При модернізації станції SURE більш сучасним ГНСС-устаткуванням і доробці програмного забезпечення «OCTAVA» можливо:

– створення повноцінного центру моніторингу всіх існуючих (і тих, що розгортаються) ГНСС (ГЛОНАСС, Galіleo, Compass/Beіdou);

– створення центру сертифікації й верифікації апаратури споживачів;

– центру обробки ГНСС- спостережень споживачів.

На підставі існуючих доробок також можливе створення мобільної лабораторії, цілями функціонування якої можуть бути моніторинг ГНСС і їх диференціальних функціональних доповнень, а також рекогносцировка й атестація місць розгортання нових й існуючих постійно діючих або тимчасових референцних ГНСС- станцій.

 

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Створено програмне забезпечення, захищене свідоцтвом на авторські права (св. про реєстр. № 24507 от 20.05.2008 р.), і апаратно-програмний комплекс базової ГНСС-станції.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Створювана технологія моніторингу, обробки й аналізу ГНСС-спостережень і апаратно-програмний комплекс, що її реалізує, дозволяють реалізувати сантиметрову точність позиціювання з використанням одночастного GNSS устаткування невеликої вартості на віддаленнях, у 2,5 – 4 рази більше ніж у аналогів.

АНАЛІЗ РИНКУ: У даний момент в Україні не існує організаційно-технічного рішення, що дозволяє повною мірою реалізувати функції створюваного Центру моніторингу, обробки й аналізу ГНСС- спостережень. Аналіз обсягу ринку споживчих ГНСС-послуг в Україні з достатнім ступенем вірогідності може бути виконано на етапі тестування й демонстраційних випробувань.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Запропоновані шляхи трансферу розробки: обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування технологій, постачання технологій у межах договорів про їх трансфер з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Стадія розробки – ДКР (2 роки), створення дослідного зразку.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Вартість розробки дослідного зразку
продукту, включаючи ПДВ і відрахування – $43,0 тис. (~1,0 млн. грн.), вартість придбання сучасного багатосистемного ГНСС устаткування, комплектуючих і матеріалів – $3,2 тис.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Жаліло Олексій Олександрович, к.т.н., с.н.с., Желанов Олексій Олександрович, к.т.н., Діцький Ігор Володимирович, к.т.н., Безсонов Євген Андрійович.

зберегти цю сторінку в PDF