3.5 Програмно-апаратний комплекс для риноманометричних досліджень «ОПТІМУС»

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Розробка належить до міждисциплінарної галузі, що поєднує інженерію та науки про життя – біомедичної інженерії та може використовуватись у медичних закладах в отоларингологічних відділеннях.

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: На даний момент у клінічній практиці існує проблема недостатньої ефективності диференційної діагностики отоларингологічних патологій. За останніми даними більше 20% пацієнтів у всьому світі оцінюють результати проведення лише хірургічних втручань як незадовільні. Такі дані – безумовно свідчення слабкості диференційної діагностики в передопераційному періоді. Незважаючи на те, що сьогодні є значна кількість пристроїв для риноманометричних досліджень, проблема точності та адекватності збору і обробки даних є відкритою.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Розроблено програмно-апаратний комплекс для оцінки носового дихання, що реалізує принцип активної передньої і задньої риноманометрії без втрат тиску на ділянці вимірювання. Для підвищення ефективності диференційної діагностики також пропонується метод об’єктивної оцінки носового дихання, який враховує аеродинамічні характеристики процесу дихання та індивідуальні анатомо-фізіологічні особливості носової порожнини. Функціонально розроблений програмно-апаратний комплекс складається з вимірювального модуля, маски та програмного забезпечення. Зовнішній вигляд розробленого пристрою представлений на рис. 1.

 

 

 

Рис. 1 – Зовнішній вигляд програмно-апаратного комплекса «Оптімус»

 

Cхема пристрою включає вимірювальний модуль, витратомір, датчик диференціального тиску, з’єднувальні шланги, елемент, що фіксує для гнучкого трубопроводу, маску, фільтр, точку забору підмаскового тиску. Особливістю пропонованої схеми вимірювань є те, що вимірювання диференційного тиску проводиться між носоглоткою і підмасковим простором, а саме в зоні над спинкою носа, де швидкість повітряного потоку дорівнює нулю. Таким чином, виключаються додаткові втрати на ділянці вимірювання диференційного тиску. Також запропоновано новий метод об’єктивної оцінки носового дихання, що дозволяє за рахунок дослідження динаміки зміни коефіцієнта носового опору враховувати аеродинамічні характеристики носового повітряного потоку під час дихального циклу.

Для обробки та зберігання даних риноманометричних досліджень розроблено спеціалізоване програмне забезпечення (С #, SQLite, платформа .NET), рис. 2.

 

Рис. 2 – Вікно результатів вимірювань

 

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Пристрій пройшов метрологічну атестацію (свідоцтво про державну метрологічну атестацію № 05/0612 від 24.09.2013). Отримано два патенти на винахід (Україна). Завершується процедура сертифікації розробки в Україні, на даний час триває останній етап сертифікації – клінічні випробування. Зроблено публікації у відкритому друку.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ:

- вдосконалена методика вимірювання диференційного тиску, що дозволяє виключити втрати тиску на каналі вимірювання;

- новий метод об’єктивної оцінки носового дихання, що дозволяє підвищити діагностичну цінність передньої активної риноманометрії;

- універсальний, легкий у використанні комплекс, що підвищує якість медичного обстеження;

- мінімальна вартість виготовлення одного пристрою у комплекті  з програмним забезпеченням становить 3000 євро, що набагато дешевше, ніж існуючі на даний момент аналоги.

АНАЛІЗ РИНКУ: На даний момент найбільш близькими за технічними параметрами аналогами є такі пристрої, як «Atmos» та «Rhinolab» німецьких виробників. Але вони не забезпечують належну точність завдяки втратам тиску на каналі вимірювання.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Запропоновані шляхи трансферу розробки: обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування технологій, постачання технологій у межах договорів про їх трансфер з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Створено пілотну партію з десяти пристроїв, яка зараз знаходиться на етапі проходження клінічних випробувань.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ: Є відповідна калькуляція витрат. Витрати повністю покриваються за рахунок авторського колективу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Єрохін Андрій Леонідович, д.т.н., проф.; Нечипоренко Аліна Сергіївна, к.т.н.; Гарюк Олег Григорович., к.м.н., доц.; Чмовж Віталій Віталійович., к.т.н., доц.

зберегти цю сторінку в PDF