3.3 Модуль аналізу електрокардіограм підвищеної точності

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Пропозиція відноситься до медичної сфери, а саме до сфери комп’ютерної діагностики серцево-судинної системи людини за допомогою електрокардіографії.

Потенційними клієнтами проекту є виробники систем кардіомониторингу, електрокардіографів, програмного забезпечення для аналізу ЕКГ і кардіодіагностики.

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Розглядається проблема побудови електрокардіограм підвищеної точності.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Пропонується застосування маштабно-просторового подання сигналу та його похідних для уточнення положень граничних крапок за результатами існуючих детекторів (наприклад, розповсюджених вейвлет детекторів). Такий підхід забезпечує максимальну вірогідність розпізнавання елементів ЕКГ і точність визначення положень граничних крапок в автоматичному режимі при підвищеній швидкодії. Застосування масштабно-просторового подання сигналу дозволяє усунути можливість вибору циклів з перешкодами й одиничними відхиленнями в якості представницького та елементів сумарного сигналу, а також дає можливість виявити патологічні відхилення, що виникають в одиничних кардіоциклах.

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Створено вдосконалене, корисне програмне забезпечення, що буде затребуване при створенні приладу для побудови електрокардіограм підвищеної точності. Зроблено публікації у відкритій пресі.

АНАЛІЗ РИНКУ: Оскільки пропонується не завершена повнофункціональна система, а розробка модуля аналізу ЕКГ підвищеної точності, дану пропозицію можна розглядати в ракурсі вдосконалення готових систем дослідження серцево-судинної функції людини, що дозволяє говорити про широту можливих впроваджень, оскільки всі виробники таких систем є потенційними клієнтами.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: При розробці пропонованого проекту не потрібно розробки ніякого специфічного устаткування. Реалізація проекту дозволить підвищити точність автоматичної кардіодіагностики.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Запропоновані шляхи трансферу розробки: обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування технологій, постачання технологій у межах договорів про їх трансфер з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Дослідний зразок.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Оскільки даний проект націлений на існуючих виробників, збут розробленої продукції буде цілком залежати від успішного впровадження проекту в існуючі системи.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Білоус Наталія Валентинівна, к.т.н., доц. 

зберегти цю сторінку в PDF