2.5 Система керування інтелектуальним містом

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Системи забезпечення життєдіяльності міст, включаючи транспортну систему, медицину, соціальну, інформаційну, житлово-комунальне господарство, безпеку та інші. Впровадження системи дозволить збільшити ефективність використання ресурсів, у тому числі і енергоресурсів. Ця розробка може бути реалізована у національному масштабі.

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Створення єдиної глобальної телекомунікаційної мережі міста, використання якого надасть можливість виконувати управління  містом, забезпечувати безпеку жителів та об¢єктів міського господарства, а також виконувати моніторинг стану головних міських об¢єктів.

 

 

Рис. 1 – Структура єдиної міської мережі

 

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: На сьогоднішній день, одним із найбільш перспективних напрямків розвитку науки та техніки являється забезпечення комфортних та безпечних умов для життя людей. Найбільш масштабним проектом, який реалізується в даному напрямку являється проект «інтелектуальне місто». В основі даного проекту лежить ідея створення єдиного інформаційного простору, використання якого надасть можливість виконувати управління містом, забезпечувати безпеку жителів та об’єктів міського господарства, а також виконувати моніторинг стану головних міських об’єктів Проект «інтелектуальне місто» орієнтований на модернізацію та реконструкцію існуючої інженерної мережі з метою створення єдиного глобального інформаційного простору до якого будуть підключені служби різних міських об’єктів адміністративної, господарської, житлової, громадської та корпоративної діяльності. Єдину телекомунікаційну мережу пропонується побудувати на основі сервіс-ориєнтованної архітектури (SOA) (рис. 1).

SOA – являє собою архітектуру додатків, в якій компоненти, за допомогою єдиного інтерфейсу, використовують єдині правила взаємодії сервісів (служб).

Така архітектура має ряд переваг:

1. Скорочення витрат при розробці додатків.

2. Незалежність від використовуваних платформ, інструментів, мов розробки.

3. Підвищення масштабованості створюваних систем.

4. Поліпшення їх керованості.

5. Архітектура не прив’язана до певної технології.

6. Інтероперабельність (здатність системи до взаємодії з іншими системами), прозорість розташування і слабка зв’язаність між службою і клієнтом.

Як приклад запропонований проект мережі комунальних служб міста (рис.2).

 

 

Рис. 2 – Структурна схема мережі комунальних служб міста

 

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Система керування інтелектуальним містом, є новоствореною розробкою, яка не має аналогів в Україні.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Реалізація проекту «інтелектуальне місто» дозволить підвищити рівень життя жителів міста, за рахунок створення комфортних та безпечних умов існування. Жителі міста будуть мати доступ до житлово-комунальної інформації, зможуть самостійно контролювати нарахування по комунальним платежам, а також стан заборгованості на особистому рахунку. Також, створення єдиного інформаційного простору позволить налагодити взаємодію служб різноманітних міських об¢єктів.

АНАЛІЗ РИНКУ: Створення «інтелектуальних міст» здійснюється в багатьох крупних містах країн Європи та США. До таких розробок слід віднести такі системи як: Smart City Networks, Smart CityTelecom. У той же час слід відмітити, що суть даної концепції зводиться до розробки єдиної інформаційної системи управління комунальним господарством та безпекою громадян.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Можливими шляхами трансферу розробки є обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування, укладання господарських договорів або угод у сфері інтелектуальної власності (ліцензійні угоди та інші угоди) з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: На даний час розроблено концепцію побудови системи. Створені дослідні зразки елементів системи віддаленого моніторингу та
контролю через мережу IP; промислові зразки централізованої системи обліку енергоносіїв; програмні компоненти інформаційної системи управління міським комунальним господарством. Промодельовані ділянки внутрішньобудинкових мереж передачі даних, управління та моніторингу, бездротової сенсорної мережі на базі технології Zigbee. Проведено експериментальні дослідження можливостей розглянутих технологій.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Фінансові витрати потрібні для проведення додаткових випробувань (натурного експерименту), та дослідного впровадження та експлуатація напрацювань на базі під’їзду багатоквартирного будинку. Також необхідні експериментальні дослідження, прив’язані до конкретних об’єктів міської інфраструктури, і враховують вимоги електромагнітної сумісності, біологічної безпеки, можливість автоматичного зчитування показань лічильників обліку енергоносіїв відповідними комунальними службами.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Дуравкін Євгеній Володимирович, д.т.н., доц., Агеєв Дмитро Володимирович, д.т.н., проф., Коваленко Олександ Олександрович к.т.н, Колтіков Олександр Вікторович, к.т.н.

зберегти цю сторінку в PDF