2.3 Методи управління трафіком та забезпечення якості обслуговування в програмно-конфігурованих мережах

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Сучасні телекомунікаційні мережі, включно мережі, які програмно конфігуруються (Software-Defined Network, SDN). Проект орієнтовано на виробників телекомунікаційного обладнання, провайдерів та операторів зв’язку, науково-дослідні організації та навчальні заклади.

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Метою розробки є надання телекомунікаційних послуг гарантованої якості та підвищення ефективності використання мережних ресурсів в SDN з урахуванням архітектурних особливостей таких мереж. Необхідність розв’язання цієї проблеми обумовлена стрімким розвитком інформаційних систем і сучасних телекомунікаційних технологій, а також появою нових засобів та устаткування зв’язку. Актуальність даної проблеми підтверджується аналогічними розробками компаній IBM, Cisco.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Пропонується метод управління трафіком в інформаційно- телекомунікаційних системах, у межах якого реалізується багатошляхова стратегія маршрутизації із забезпеченням гарантій чисельних значень основних показників якості обслуговування – швидкості передачі, середньої затримки, ймовірності втрат пакетів одночасно. Особливістю запропонованого рішення є забезпечення мінімальної і однакової для всіх розрахованих шляхів середньої затримки пакетів, що сприяє мінімізації джитера пакетів, спричиненого реалізацією багатошляхової стратегії маршрутизації. У межах методу проведена адаптація до виду трафіка (мультимедіа, дані та ін.), який передається. Перевагою методу є комплексний характер рішень, пов’язаних з розрахунком безпосередньо шляхів, а також розподілом (балансуванням) по них потоків пакетів. При цьому гарантується відсутність петель в маршрутах, що розраховуються. Метод має невисоку обчислювальною складністю, що робить його привабливим для протокольної реалізації в перспективних мережних технологіях дротового і бездротового зв’язку .

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Запропоновані методи управління трафіком та забезпечення якості обслуговування в мережах, які програмно конфігуруються, є новоствореною розробкою. Метод підтверджений та захищений двома патентами України на корисну модель.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Реалізація запропонованого методу управління трафіком на базі інтелектуальної багатоагентної системи дозволяє підвищити ефективність функціонування всієї системи динамічного управління ресурсами телекомунікаційної мережі.

АНАЛІЗ РИНКУ: Методи, реалізовані в сучасних протоколах маршрутизації – RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS -IS, PNNI, BGP, не враховують під час формування маршруту передавання трафіка показники якості обслуговування, які будуть при цьому забезпечені, а тому за їхнього використання задача надання телекомунікаційних послуг гарантованої якості залишається нерозв’язаною .

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Можливими шляхами трансферу розробки є обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування, укладання господарських договорів або угод у сфері інтелектуальної власності (ліцензійні угоди та інші угоди) з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Проект знаходиться на стадії розробки прототипу на базі готової програмної реалізації.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Впровадження розробки не потребує повної заміни телекомунікаційного обладнання, можливі часткова заміна або ж доповнення до вже існуючого (наприклад, установлення додаткового маршрутизатора). Багатоагентна система (БАС), яка, як передбачається, буде реалізовувати запропонований метод управління трафіком, може бути доповнена й модифікована без переписування значної частини програми.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Поповський Володимир Володимирович, д.т.н., проф.; Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., проф.; Євсєєва Оксана Юріївна, д.т.н., доц.; Агеєв Дмитро Володимирович, д.т.н., проф.; Андрушко Дмитро Володимирович, к.т.н.; Вавенко Тетяна Василівна., к.т.н.

зберегти цю сторінку в PDF