1.8 Інформаційна система цитоморфологобіофізичної діагностики організму «Cytomorph v 1.0»

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Розробка має практичне застосування у проведені комплексної неінвазивної діагностики стану організму за параметрами клітин букального епітелію пацієнта

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Підвищення якості комплексної діагностики організму людини, прогнозування перебігу захворювань з метою своєчасного призначення відповідних лікувально-профілактичних заходів.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Клітини, що входять до складу тканин багатоклітинних організмів, є елементами, які в нормі повністю підпорядковані цілісному організму, і будь-яка зміна стану органів тягне за собою зміну стану клітини. Це положення лежить в основі цитоморфологобіофізичної діагностики. Розроблена інформаційна система «Cytomorph v 1.0» є новим високоефективним засобом комплексної діагностики організму людини, яка дозволяє проводити неінвазивну діагностику організму людини на клітинному рівні і підвищити якість діагностики.

Технічні характеристики:

Вимоги до складу і параметрів програмного засобу:

  – оперативна пам’ять не менш ніж 512 Mb;

 - процесор Intel Pentium i3 1200 MГц;

 - не менш ніж 500 Мб вільного дискового простору;

 - периферійні засоби (принтер).

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Інформаційна система «Cytomorph v 1.0» зареєстрована згідно свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 38789 від 04.26.2011 р. В інформаційну систему закладені методи, що захищені двома патентами України.

Основні діалогові вікна інформаційної системи комплексної цитоморфологобіофізичної діагностики організму людини «Cytomorph v 1.0» представлені на рис. 1.

 

Рис. 1 – Основні діалогові вікна програми «Cytomorph v 1.0»

 

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: На світовому ринку відомо багато методів і систем, які тим чи іншим способом дозволяють оцінити стан організму людини на клітинному рівні, проте їх недоліками є: вузька спеціалізація, висока інертність, травматизм тканин і органів. В основі запропонованої системи лежить новий метод, що не має аналогів та перерахованих вище недоліків. Даний метод, на відміну від існуючих, аналізує значущі параметри клітини, відхилення від норми яких означає зміну функцій того чи іншого органу в живому організмі.

АНАЛІЗ РИНКУ: Найближчі аналоги: комп’ютерна програма «Columbus 2.4» (фірма Perkin Elmer, американська транснаціональна технологічна корпорація); «ДиаМорф Объектив-A 1.6» (ЗАТ «Диаморф», Росія), «МЕКОС-Ц2» (ЗАТ «МЕКОС», Росія).

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Бажані шляхи трансферу розробки – надання технічних та аналітичних послуг, навчальні курси.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Демопрототип. Є всі матеріально-технічні ресурси, необхідні для впровадження розробки. Рівень кваліфікації фахівців, здатних працювати з розробкою – генетик-цитолог, лаборант, бажана подальша співпраця з авторами розробки. Розроблений проект пропонувався потенційним партнерам, зацікавленим в отриманні ліцензій на використання розробки.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Сума необхідних інвестицій становить $30 тис. та потрібна для: створення дослідного прототипу інформаційної системи; доведення даної інформаційної системи до рівня промислового прототипу; апробації та впровадження наукових результатів; забезпечення захисту медичної інформації; ліцензування продукту. Прогнозований термін окупності проекту – 2 роки.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Висоцька Олена Володимирівна, к.т.н., проф.; Щукін Микола Олександрович, м.н.с.

зберегти цю сторінку в PDF