1.7 Інформаційна система підтримки прийняття рішень сімейного лікаря «Здоров’я сім’ї 1.0»

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Інтелектуальні інформаційні технології, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань,  сімейна медицина, охорона здоров’я.

МЕТА РОЗРОБКИ: Забезпечення підвищення якості надання медичної допомоги, за рахунок ефективного використання лікувально-діагностичних засобів, скорочення термінів обстеження та лікування пацієнтів та інтелектуальної підтримки прийняття рішень сімейного лікаря.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Сучасний сімейний лікар повинен здійснювати регулярне спостереження за станом здоров’я всієї родини, надавати первинну медичну допомогу, підбирати оптимальний спосіб лікування і контролювати виконання призначених процедур, займатися профілактикою сезонних і спадкових захворювань і, при необхідності, організовувати консультації вузьких фахівців та лабораторні дослідження тощо.

Розроблена інформаційна система «Здоров’я сім’ї 1.0» дозволяє підняти на більш високий рівень якість медичного обслуговування населення. Використання інформаційної системи підтримки прийняття рішень сімейного лікаря (ІСППРСЛ) дозволить комплексно оцінювати стан здоров’я та індивідуалізувати лікувально-діагностичні заходи для кожного окремого пацієнта. У склад програмних засобів ІСППРСЛ окремо входить система підтримки прийняття рішень (СППР). Програмна оболонка СППР забезпечує опис методик і процесів лікування пацієнтів на основі баз знань. База знань системи представлена онтологією на основі мови OWL і аксіоматичними теоріями (правилами), описаними на мові числення предикатів першого порядку. В результаті формується семантичний медичний WEB-додаток для сімейного лікаря, ядром якого є онтологія, що містить взаємопов’язану інформацію для кожного розділу медицини про хвороби, синдроми, симптоми, застосовувані препарати, процедури, профілактики тощо. Така онтологія виступає в якості навігатора та інтелектуального консультанта сімейного лікаря. Система забезпечує на підставі об’єктивних даних одержання діагнозу або рекомендацій для подальшого уточнення стану пацієнтів, формування рекомендацій у процесі лікування, оцінювання варіантів і схеми лікування, підтримку алгоритмів дій лікаря при вибраній схемі лікування.

Функціональні можливості системи: діалогове взаємодія, формування відповідей (діагнозів, рекомендацій) на природній мові; видача повідомлень різного роду, діагнозу, рекомендацій; розпізнання ситуацій (стану), значень показників; оцінка важливості або визначення пріоритетів альтернативних варіантів рішень при лікуванні; ведення журналів повідомлень та рекомендацій; пояснення пропонованих рішень (призначень курсів лікування); швидка адаптація до нових умов і методикам лікування; створення електронних звітів тощо.

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Новостворена корисна інформаційна технологія в галузі сімейної медицини і охорони здоров’я.

Захищена 10-ма патентами України на способи діагностики різних захворювань і сертифікатом відповідності на експертну систему (серія ПЗ №UA.ОДС-054.011-04 від 13 серпня 2004р).

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Краща за існуючі аналоги в Україні та на рівні із світовими аналогами. На відміну від аналогів система «Здоров’я сім’ї 1.0» забезпечує на підставі об’єктивних даних одержання діагнозу або рекомендацій для подальшого уточнення стану пацієнтів. Сімейний лікар може працювати з системою в питально-відповідному режимі на природній мові, а також в автоматичному режимі, коли система незалежно від лікаря забезпечує постійний контроль за станом пацієнта і видачу екстрених повідомлень на екран монітора комп’ютера (планшета і т. інш.) лікаря про критичні ситуації.

Система дозволяє вирішити наступні завдання: аналіз, оцінювання стану, постановка діагнозу, оповіщення про критичні стани, їх реєстрація, формування рекомендацій у процесі лікування, оцінювання варіантів лікування, швидка адаптація (перенастроювання системи) до нової ситуації (зміни перебігу захворювання) тощо. Соціальна направленість розробки – поліпшення якості життя та здоров’я.

АНАЛІЗ РИНКУ: На світовому ринку відомо багато методів і систем, які так чи інакше автоматизують роботу сімейного лікаря, проте їх недоліками є: слабка інтелектуальна підтримка сімейного лікаря при прийнятті рішень або взагалі відсутність такої, облік в недостатньому обсязі інформації про здоров’я пацієнта та наданої йому медичної допомоги. Реалізація пропонованої системи дозволить інтегрувати всі дані про пацієнта в єдине ціле і забезпечити до них контрольований доступ безлічі територіально розподілених користувачів – лікарів різної спеціалізації. Основними аналогами є: інструментальні засоби технології SIMER + MIR (Дослідницький центр штучного інтелекту, Росія); оболонка для побудови експертних систем CLIPS (США); механізм виведення на основі правил для створення експертних систем Jess; комп’ютерна система інформаційної підтримки роботи сімейного лікаря, амбулаторії сімейної медицини, центру первинної медико-санітарної допомоги MediFAM компанії ТОВ «CIET» (м. Київ, Україна).

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Запропоновані шляхи трансферу розробки: обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування технологій, постачання технологій у межах договорів про їх трансфер з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Дослідний зразок. Проект є переможцем (І місце) конкурсу «Радіоелектроніка та інформатика 21 століття» Наукового парку «Радіоелектроніка та інформатика» у 2013 р., а також отримав диплом Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи» у 2013 р.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Сума необхідних інвестицій становить $36 тис. та потрібна для: створення дослідного прототипу інформаційної системи; доведення даної інформаційної системи до рівня промислового прототипу; апробації та впровадження наукових результатів; забезпечення захисту медичної інформації; ліцензування продукту. Прогнозований термін окупності проекту – 3 роки.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Бих Анатолій Іванович, д.ф.-м.н., проф.; Висоцька Олена Володимирівна, к.т.н., проф.; Прохоров Валерій Павлович, к.т.н., с.н.с.; Прохоров Олександр Валерійович, к.т.н., доц.; Порван Андрій Павлович, к.т.н., с.н.с.

зберегти цю сторінку в PDF