1.5 Програмна оболонка для створення інтегрованих інтелектуальних систем

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Інтелектуальні інформаційні технології, автоматизовані системи, системи підтримки прийняття рішень, ситуаційні центри, автоматизовані робочі місця керівників.

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Підвищення ефективності, зниження трудомісткості та строків створення інтелектуальних систем різного призначення та для будь-яких предметних галузей, в тому числі для задач розпізнавання, діагностики, контролю та управління в розподілених автоматизованих системах.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Програмна оболонка для створення інтелектуальних систем представляє собою інтегроване середовище, що забезпечує підтримку всіх етапів зі створення інтегрованих інтелектуальних систем (ІІС) і адаптації їх для вирішення прикладних задач у будь-яких предметних галузях, в тому числі для задач розпізнавання, діагностики, контролю та управління в розподілених автоматизованих системах. Програмна оболонка призначена для швидкого створення ІІС наступного виду: експертна система (ЕС); система підтримки прийняття рішень (СППР). Подання знань у системі здійснюється на основі логічних моделей числення предикатів першого порядку. Інтегроване середовище забезпечує наповнення, коректування та поповнення бази знань інтелектуальної системи в процесі її еволюційного розвитку. Підчас створення моделей знань використовується спеціальна внутрішня мова опису експертних знань. Механізм логічного виведення – модифікований метод резолюцій для обчислення предикатів першого порядку. На рис. 1 представлена схема формування рішення в СППР.

 

 

Рис. 1 – Схема формування рішення

 

Пропонована програмна оболонка для створення ІІС у вигляді СППР для задач контролю та управління в розподілених системах має наступні особливості:

- оболонка системи підтримки прийняття рішень виконана за технологією ActiveX і може бути убудована в додаток або використана через браузер в Інтернет;

- реалізація дедуктивного механізму логічного виведення у різних стратегіях скорочення перебору забезпечує продуктивність системи;

- можливість використання фактів, отриманих як результат логічного виведення;

- убудована бібліотека функцій і ефективний механізм підключення різних розрахункових програмних модулів;

- зручне графічне середовище, що надає різні режими роботи;

- повна автоматизація режиму коректування бази знань, що включає механізми підказок і перевірки синтаксису;

- діалогова взаємодія та формування відповідей на поставлені питання здійснюється природною мовою;

- різні форми видачі відповідей: діагнози, рекомендації, екстрені повідомлення;

- можливість формування ланцюжка подій, фактів, критеріїв і правил пояснення пропонованих рішень.

Крім того, система за рахунок відображення елементів мови OWL може бути використана як машина виведення на онтологіях, що особливо важливо при переході на концепцію Semantic Web.

Функціональні можливості системи: діалогове взаємодія, формування відповідей (варіантів рішень, рекомендацій) на природної мові; видача повідомлень різного роду, діагнозу, рекомендацій; розпізнання ситуацій (стану), значень показників; оцінка важливості або визначення пріоритетів альтернативних варіантів рішень в процесі управління; ведення журналів повідомлень і рекомендацій;  пояснення пропонованих рішень; швидка адаптація к новим умовам і методам управління; створення електронних звітів тощо.

Режими функціонування системи: коректування і поповнення бази знань; питально-відповідний; контроль параметрів стану; формування рішень, рекомендацій; пояснення одержуваних результатів (рекомендацій тощо).

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Розробка на рівні існуючих в світі аналогів. Програмна оболонка була використана при створенні «Експертної системи діагностики і електрохімічного протикорозійного захисту газопроводу (ЕС ДЕХПКЗГ)» – Сертифікат відповідності на експертну систему серія ПЗ №UA.ОДС-054.011-04 від 13 серпня 2004р.

АНАЛІЗ РИНКУ: Основними конкурентами є: інструментальні засоби технології SIMER+MIR (Дослідницький центр штучного інтелекту, Росія), оболонка для побудови експертних систем CLIPS (США), механізм виведення на основі правил для створення експертних систем Jess.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Основний очікуваний ефект: підвищення ступеня інтелектуалізації та адаптації існуючих інформаційних систем до зміни завдань і цілей функціонування; накопичення та повторне використання знань, а не жорстко заданих структур даних та алгоритмів обробки; скорочення часу розробки, тестування та уведення в експлуатацію прикладних інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень для задач контролю та управління в розподілених системах; підвищення якості, вірогідності та скорочення часу вироблення та прийняття рішень. Інтегроване середовище також забезпечує створення додатків або прикладних ЕС і СППР для будь-яких предметних галузей та інформаційно-аналітичних систем та інформаційно-керуючих систем с метою їх інтелектуалізації.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Запропоновані шляхи трансферу розробки: обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування технологій, постачання технологій у межах договорів про їх трансфер з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Дослідний зразок комплексу програм ІІС, є програмна документація. На проект отримано диплом Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи» у 2013 р. Також проект зайняв І місце на конкурсі «Радіоелектроніка та інформатика 21 століття» Наукового парку «Радіоелектроніка та інформатика» у 2013 р.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Розмір витрат на створення промислового зразка ІІС складає $72 тис., а на створення прикладної СППР визначається в залежності від списку  і складності задач (модулів бази знань), які необхідні клієнту.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Прохоров Валерій Павлович, к.т.н., с.н.с.; Прохоров Олександр Валерійович, к.т.н., доц.

зберегти цю сторінку в PDF