1.15 Комплекс програм виявлення витоків і кримінальних відборів із магістральних продуктопроводів

ГАЛУЗЬ(СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Інформаційні технології. Галузі і напрями практичного застосування: видобування вуглеводневої сировини в Україні, транспортування вуглеводневої сировини по магістральним трубопроводам.

Потенційні клієнти: підприємства газовидобування та транспортування газоконденсату.

МЕТА(ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Створення комплексу програм виявлення витоків і кримінальних відборів, який забезпечує надійний контроль технологічних режимів, виявлення місця розташування, інтенсивності витоків і кримінальних відборів цільових продуктів з магістральних трубопроводів за оперативними даними з замірних вузлів і зниження непродуктивних витрат цільового продукту.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Комплекс програм виявлення витоків і кримінальних відборів з магістральних продуктопроводів, в основу якого покладені інтелектуальні алгоритми автоматичного оброблення, аналізу та прийняття рішень про виникнення, місцезнаходження та інтенсивності витоків та/або кримінальних відборів за оперативними даними з замірних вузлів продуктопроводу в режимі реального часу (рис. 1, 2). Пропоновані методи виявлення кримінальних відборів і оцінювання їх параметрів базуються на використанні розроблених математичних моделей квазістаціонарних і істотно нестаціонарних неізотермічних режимів транспорту вуглеводневої сировини по магістральним продуктопроводам і адаптивних методів адаптації параметрів моделей до фактичної структури магістральних трубопроводів і режимів транспорту вуглеводневої сировини.

 

 

 

Рис. 1 – Архітектура програмного забезпечення системи контролю втручання в технологічний процес транспортування вуглеводневої сировини по дільниці трубопроводу з двома замірними вузлами

 

 

Рис.2 –  Вікно SCADA-системи

 

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Комплекс програм виявлення витоків і кримінальних відборів був розроблений із застосуванням сучасних інформаційних технологій з урахуванням стандартів на SCADA-системи для НАК НАФТОГАЗ України, основні методи розрахунків базуються на виробничих стандартах. Підтверджено патентом України на корисну модель, зроблені публікації у відкритій пресі.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Особливістю системи є автоматична настройка і адаптація математичних моделей та їх параметрів до конкретного виду транспортного цільового продукту (вуглеводневої сировини: сира нафта, конденсат, бензини, природний газ) і режимів його транспорту, а також інтелектуальна система підтримки прийняття рішень з протистояння використанню різних стратегій кримінальних відборів.

Розробка не має аналогів в Україні, її застосування  дозволяє суттєво знизити втрати матеріальних і енергетичних ресурсів.

Розробка має соціальну направленість (поліпшення якості життя та здоров’я громадян) за рахунок зменшення забруднення навколишнього середовища.

АНАЛІЗ РИНКУ: Конкуренти: KROHNE – «KROHNE Pipe control». ОАО «Энергоавтоматика» – СОУ «LeakSPY».

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Запропоновані шляхи трансферу розробки: обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування технологій, постачання технологій у межах договорів про їх трансфер з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Розробку впроваджено на Юліївському газоконденсатному родовищі, підприємство Шебілінкагазвидобування. Проект отримав диплом Міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи» у 2013 р. та зайняв ІІ місце на конкурсі «Радіоелектроніка та інформатика 21 століття» Наукового парку «Радіоелектроніка та інформатика» у 2013 р.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Для забезпечення впровадження необхідно 2-3 тижні для обстеження режимів роботи цільового продуктопроводу та 950 тис.грн.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБА АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Тевяшев Андрій Дмитрович, проф., д.т.н.; Виходцев Євген Іванович, н.с.; Долгоброд Олександра Григорівна, с.н.с.

зберегти цю сторінку в PDF