1.11 Моделі процесів радіаційного та хімічного забруднення території внаслідок аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин

ГАЛУЗЬ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Інформаційні технології, інформаційно-аналітичні системи. Напрямок практичного застосування – в галузі освіти, навчання в сфері цивільного захисту; потенційні клієнти – навчальні заклади усіх рівнів акредитації.

МЕТА РОЗРОБКИ: Підвищення рівня і ефективності навчання в сфері цивільного захисту.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Проект являє собою програмний продукт, що дозволяє моделювати процес забруднення території радіоактивними речовинами внаслідок можливих аварій ядерних реакторів на існуючих АЕС України та Російської Федерації, що представляють потенційну загрозу радіаційного забруднення території України. У проекті реалізована можливість моделювання хімічного забруднення території небезпечними хімічними речовинами при можливих аваріях на промислових підприємствах міста Харкова.

Відображення процесу забруднення території може здійснюватися на картах різного масштабу та інформаційної наповненості і масштабуватися в часі в широких межах. 

При запуску програми перед користувачем з’являється головне меню (див. рис. 1), в якому він може вибрати тип зараження, яке він хотів би змоделювати. Для повернення в головне меню з будь якої моделі зараження служить кнопка «Меню», яка розташована у верхньому правому куті програми.

Для проведення демонстрації хімічного зараження необхідно задати вхідні дані:
а) підприємство, на якому буде проводиться хімічне зараження зі списку доступних; б) хімічна речовина, яке бере участь у зараженні; в) кількість хімічної речовини
в тоннах; г) швидкість вітру (м/с); д) напрямок вітру в градусах; е) категорія
стійкості атмосфери.

Для проведення демонстрації радіаційного зараження необхідно задати вхідні дані. Одночасно можна проводити до 7 випадків радіаційного зараження:
а) місцезнаходження АЕС, на якій буде проводитися радіаційне зараження зі списку доступних; б) час доби початку зараження; в) хмарність; г) тип реактора; д напрямок вітру в градусах; е) відсоток радіоактивності, що викидається з реактора; є) швидкість вітру на висоті 10 метрів (м/с).

 

 

Рис. 1. – Головне меню програми

 

Після завдання вхідних даних можна виставити швидкість симуляції зараження, список відображуваних елементів, а також виставити повзунок часу в необхідну позицію. Для запуску демонстрації необхідно натиснути кнопку «Запустити». Також демонстрацію можна призупинити за допомогою кнопки «Пауза». Для повної зупинки демонстрації необхідно натиснути кнопку «Очистити».

Результати заражень можна подивитися як у пункті меню «Інформація», так і на карті хімічного або радіаційного зараження (див. рис. 2 і 3).

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Корисна продукція, документів, що підтверджують наявність об’єктів права інтелектуальної власності – не має. Розроблений проект демонструвався на виставці молодіжної творчості у рамках форуму «Радіоелектроніка та інформатика ХХІ віку» 2013 р. та в конкурсі інноваційних проектів «ІТ-Kharkiv» у 2013 р. Розробка відповідає технічному регламенту.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Реалізована можливість зупинки процесу відображення для покрокового аналізу сформованої обстановки. Масштабування відображення зон забруднення в часі і по території, а також можливість використання для аналізу радіаційної та хімічної обстановки значної кількості поточної модельованої та статистичної інформації, що дозволяє ефективно використовувати програмний продукт в навчальному процесі при вивченні дисциплін «Цивільний захист» та «Безпека життєдіяльності».

 

 

Рис. 2 – Карта хімічного зараження

 

 

Рис. 3 – Карта радіаційного зараження

 

АНАЛІЗ РИНКУ: Існування конкурентних розробок невідомо. Висока конкурентоздатність розробки на існуючих ринках забезпечується відсутністю відомих аналогічних розробок.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Запропоновані шляхи трансферу розробки: обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування технологій, постачання технологій у межах договорів про їх трансфер з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Дослідний зразок, комплекс комп’ютерних програм. Сертифікати відсутні.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Обсяг фінансування визначається навчальним навантаженням дисциплін «Цивільний захист» та «Безпека життєдіяльності» та фінансовою спроможністю установи.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

Дзюндзюк Борис Василійович , д.т.н., проф.;

Рось Валентин Анатолійович;

Савін Валерій Віталійович.

зберегти цю сторінку в PDF