Академії наук прикладної радіоелектроніки – 20 років!

1-2 листопада в Харківському національному університеті радіоелектроніки відбулися ювілейні заходи, присвячені 20-річчю створення Академії наук прикладної радіоелектроніки. Ювілейна конференція відбулася 2 листопада в 11.00 в актовому залі ХНУРЕ, яку відкрив президент АН ПРЕ ректор ХНУРЕ Михайло Федорович Бондаренко.

Медаль 20 років АН ПРЕЗолотая медальМихайло Федорович привітав учасників конференції та побажав усім членам Академії активної та плідної роботи не тільки у своїх закладах, але і в рамках діяльності Академії. «Наша Академія – це потужний колектив, якому під силу впливати на розвиток високотехнологічних галузей народного господарства, на виконання як національних, так і міждержавних науково-технічних програм. Від роботи кожного нашого академіка залежить не тільки авторитет Академії, але й авторитет Харкова як у національному, так і міжнародному масштабах», – підкреслив він.

Щирі вітання ювілярам від Харківської облдержадміністрації передала Наталія Миколаївна Соловйова, начальник відділу вищої освіти і науки Головного управління освіти і науки ХОДА: «Спасибі велике всім за вашу працю. Дуже важливо, що робота Академії сконцентрована в стінах Харківського національного університету радіоелектроніки. Завдяки вашій роботі Харків зберігає і примножує свої провідні позиції в науковому світі».

На адресу АН ПРЕ надійшов лист від Президента Національної Академії наук України Бориса Євгеновича Патона, який, відзначив велику роботу Академії зі зміцнення наукових зв’язків і взаємодії наукових колективів і наукових шкіл України, Росії та Білорусі в сфері радіоелектроніки, радіофізики, інформатики, телекомунікацій та ряду інших високотехнологічних наукових напрямків. Він побажав усім членам Академії наук прикладної радіоелектроніки великих творчих успіхів і досягнень на благо розвитку вітчизняної науки та добробуту нашого народу.

Учасників конференції також привітали: Президія Академії військових наук (Москва), Академія технологічних наук  України, Спілка наукових та інженерних об’єднань України, Науково-дослідний центр «Резонанс» (Москва), Всеросійський НДІ радіотехніки, Міжрегіональна громадська організація «Союз ветеранів радіотехнічних військ протиповітряної оборони країни і Військово-Повітряних сил» (Москва, Владимир), Рада Слобожанського козацького війська, колектив ВАТ «НТЦ Промтехаеро» (Москва), колектив НПП «АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД» (Київ) і багато інших науково-виробничих організацій і колективів.

З доповіддю «Про роботу президії Академії наук прикладної радіоелектроніки за звітний період 2007-2012 рр..» Виступив віце-президент АН ПРЕ О.І. Дохов.

Було відзначено, що діяльність Академії зосереджувалася, головним чином, на роботі зі створення і реалізації ряду інноваційних, науково-технічних програм і проектів. Серед них: державна цільова науково-технічна програма створення державної інтегрованої інформаційної системи (ДІІС) управління рухомими об’єктами (зв’язок, навігація, спостереження), в 2008-2011 рр..; розробка регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу та організації дорожнього руху, в 2010-2011 рр..; розробка першого вітчизняного наземного когерентного метеорологічного радіолокатора, в 2010-2012 рр..; інноваційний проект створення наукового парку «Радіоелектроніка та інформатика», в 2012 р.; інноваційний проект створення українсько-російського технопарку «Слобожанщина», в 2011 р.; інноваційний проект створення регіонального кластера «Інформаційно-комунікаційні технології», в 2012 р., і багато інших.

За звітний період Академією було проведено цілий ряд важливих наукових заходів. Основні з них: українсько-китайський форум «Наука – виробництво», який проходив у травні 2007 р. в Харкові; III Міжнародний радіоелектронний форум (2008 р., Харків); науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання і ПЗ інформаційних технологій і систем» (2009 р., Львів); науковий семінар «Проблеми дослідження та забезпечення надійності енергетичних систем» (2010 р., Ялта); IV Міжнародний радіоелектронний форум (2011 р., Харків); міжгалузевий семінар «Створення вітчизняного допплерівського метеорадіолокатора» (2012 р., Київ); науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології» (2012 р., Одеса).

Велику роботу провели науково-виробничі структури Академії наук прикладної радіоелектроніки. Так, Науково-технічний центр АН ПРЕ вирішував низку завдань створення перспективних радіолокаційних засобів і систем обів у співпраці з КП НВК «ІСКРА» (Запоріжжя), Ліанозівським електромеханічним заводом (Росія), НДІ «Квант» (Київ), НДІ «Квант-Радіолокація» (Київ) та іншими установами і підприємствами. Чимало новинок представили розробники ТОВ «Науково-технічний центр радіотехнічних систем Академії наук прикладної радіоелектроніки» та Інститут голографії Академії наук прикладної радіоелектроніки.

На конференції відбулися вибори Президії АН ПРЕ, президента, віце-президентів і вченого секретаря. Президентом Академії наук прикладної радіоелектроніки знову обраний ректор Харківського національного університету радіоелектроніки М.Ф. Бондаренко, віце-президентом-координатором АН ПРЕ обраний заступник проректора з наукової роботи ХНУРЕ, генеральний директор НТЦ АН ПРЕ О.І. Дохов, віце-президентами – заступник генерального директора ННЦ ХФТІ, директор Інституту плазмової електроніки і нових методів прискорення ННЦ ХФТІ А.М. Єгоров і професор кафедри комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету І.В.Кузьмін, вченим секретарем – завідувач проблемною науково-дослідною лабораторією ХНУРЕ В.І. Зарицький. До складу Президії академії увійшли видатні вчені, керівники наукових закладів, промислових підприємств та ВНЗ Білорусі, Росії, України, всього – 35 осіб.

Академія наук прикладної радіоелектроніки на цій конференції поповнилася дев’ятнадцятьма новими членами. Серед них співробітники ХНУРЕ: доктор технічних наук, професор В.В. Безкоровайний; кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри ФОЕТ А.В. Васянович; доктор технічних наук, професор В.І. Долгов; доктор технічних наук, професор В.А. Лошаков; кандидат технічних наук, професор кафедри ТКС О.М. Попонін; кандидат технічних наук, старший науковий співробітник В.П. Прохоров; кандидат технічних наук, професор кафедри ПЕЕА І.І. Ключник; доктор технічних наук, доцент Д.В. Агєєв; доктор технічних наук, доцент І.В. Лисицька; доктор технічних наук, доцент Г.З. Халімов; доктор технічних наук, доцент І.С. Шостко.

Президія Академії своїм рішенням нагородила Золотою медаллю АН ПРЕ керівника Східного регіонального центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас, М.І. Гіневского і козачого генерала, академіка МАК, військового отамана Слобожанського козачого війська В.І. Білого. 150 активних членів Академії були нагороджені ювілейною медаллю «20 років АН ПРЕ».

 

зберегти цю сторінку в PDF