Результати наукової діяльності університету за 2012 рік

Основні пріоритетні напрямки наукової діяльності в 2012 р. орієнтовані на підвищення якості підготовки науково-педагогічного складу університету, подальший розвиток процесів впровадження інноваційних технологій, а також розширення міжнародних науково-технічних зв’язків.

В цілому, в рамках наукової діяльності у 2012 році вирішувався ряд завдань, серед яких:

  • розвиток наукового та науково-педагогічного потенціалу шляхом підготовки, в першу чергу, докторів наук, ефективне використання його в інтересах досягнення якості підготовки фахівців світового рівня, внесення вагомого вкладу університету у рішення проблем в пріоритетних наукових напрямах України;
  • створення сучасної інноваційної інфраструктури: підрозділу з питань інновацій, трансферу технологій та інтелектуальної власності, інноваційних науково-навчальних комплексів, студентських інноваційних бізнес-інкубаторів, наукового парку «Радіоелектроніка та інформатика»;
  • поширення участі університету у міжнародному науковому співробітництві, у рішенні галузевих та регіональних науково-технічних проблем;
  • формування інноваційних проектів та науково-технічних розробок ринкового попиту на основі результатів фундаментальних досліджень.

 

Завантажити презентацію звіту про наукову діяльність університету за 2012 рік

зберегти цю сторінку в PDF