Результати наукової діяльності університету за 2013 рік

18 лютого в Міністерстві освіти і науки України  доктор фізико-математичних наук, професор М.І. Сліпченко надав звіт про наукову діяльність Харківського національного університету радіоелектроніки за 2013 рік. 

Основними пріоритетними напрямками наукової діяльності університету в 2013 р. були:

  • Комерціалізація результатів наукових досліджень, впровадження наукових розробок, які були створені за рахунок загального та спеціального фондів, виконання інноваційних проектів;
  • Розвиток наукового і науково-педагогічного потенціалу шляхом підготовки, в першу чергу, докторів наук, ефективне використання його в інтересах досягнення якості підготовки фахівців світового рівня, внесення вагомого вкладу університету в вирішення проблем пріоритетних наукових напрямків;
  • Поширення міжнародної наукової діяльності шляхом укладення договорів про співробітництво в галузі як науки, так і освіти з провідними університетами світу ( на кінець 2013 р. – 106 договорів);
  • Створення та розвиток інноваційної інфраструктури, в тому числі, створення на базі Наукового парку «Радіоелектроніка та інформатика» (РЕІ) інноваційного бізнес-інкубатора за участю студентів та молодих вчених, формування творчих колективів для підготовки та реалізації інноваційних проектів;
  • Організація заходів щодо формування та розвитку Регіонального кластера «Інформаційно-комунікаційні технології».

Завантажити презентацію звіту про наукову діяльність університету в 2013 р. (частина 1  частина 2  частина 3)

зберегти цю сторінку в PDF