Перелік проектів, які пропонуються до виконання за рахунок державного бюджету з 2015 року

Відповідно до наказу МОНУ № 916 від 08.08.2014 року в ХНУРЕ був проведений перший етап конкурсу наукових досліджень і розробок, які пропонуються  для фінансування за рахунок коштів державного бюджету з 2015 року.    

Рішенням Науково-методичної ради (Протокол №42 від 12.09.2014 р.) запропоновано до участі у другому етапі конкурсу 13 кращих робіт (6 фундаментальних та 7 прикладних), що визнані роботами високого наукового рівня з загальним обсягом фінансування 13456,9 тис. грн., з них у 2015 році – 5161,2 тис.грн.

Перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок державного бюджету починаючи з 2015 року

 

№ з/п

Назва роботи

 

Науковий керівник

       1.             

Розробка методології і математичних моделей соціально-економічних систем при реалізації концепції їх стійкого розвитку

 

Петров Едуард Георгійович

       2.             

Концепція молекулярного розпізнавання на основі “синтетичних рецепторів” та її застосування для створення приладів визначення речовин

 

Рожицький Микола Миколайович

       3.             

Створення мікромініатюрних компонентів електромеханічних інтелектуальних технологічних засобів промислового обладнання та робототехніки

 

Невлюдов Ігор Шакірович

       4.             

Методи, системи і засоби криптографічного захисту інформації з гарантованим рівнем стійкості та підвищеною швидкодією

 

Халімов Геннадій Зайдулович

       5.             

Теорія, методи і моделі управління життєвим циклом інтелектуальних інформаційних середовищ регіональних соціо-економічних об’єктів

 

Левикін Віктор Макарович

       6.             

Методи, моделі та інформаційні технології інтелектуального аналізу складних об’єктів різної природи для розробки комп’ютерних систем розпізнавання та класифікації

 

Білоус Наталія Валентинівна

       7.             

Кіберфізична система – «розумне хмарне управління транспортом» (Cyber Physical System – Smart Cloud Traffic Control)

 

Хаханов Володимир Іванович

       8.             

Дослідження, розробка та впровадження у практику методів та систем експрес-діагностики і обліку осіб з особливими освітніми потребами

 

Аврунін Олег Григорович

       9.             

Розроблення нових інформаційних систем і технологій радіомоніторингу, пеленгації джерел випромінювань та визначення орієнтації рухомих об’єктів

 

Леховицький Давид Ісаакович

     10.           

Підвищення масштабованості технологічних рішень щодо забезпечення якості обслуговування в конвергентних телекомунікаційних системах

 

Євсєєва Оксана Юріївна

     11.           

Розробка інформаційної технології ідентифікації адаптаційних можливостей підлітків з серцевою патологією

 

Бих Анатолій Іванович

     12.           

Розробка інформаційної технології виявлення системних ефектів, що демаскують порушення характеру динамічної рівноваги біопродукційних процесів

 

Бих Анатолій Іванович

     13.           

Розвиток нових оптичних стандартів частоти з використанням фотонних кристалів, як основа прецизійних приладів

 

Мачехін Юрій Павлович

 

зберегти цю сторінку в PDF