Науково-практична конференція в Криму

З 9 по 15 вересня в Алушті на базі пансіонату « Укоопспілка » пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні інноваційними проектами».

Організаторами конференції під егідою МОН України виступили Харківський національний університет радіоелектроніки та Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування. Тези доповідей на конференцію прислали представники 53 організацій з України, Росії та Білорусі.

У конференції взяли участь 49 осіб. Серед них 19 докторів наук і професорів, 24 кандидати наук, аспіранти та магістри.

Основною проблематикою конференції були питання економіко-математичного моделювання організаційно-економічних систем інноваційного розвитку підприємств України, управління проектами та програмами, управління фінансово-економічною безпекою підприємств, проблеми розробки та експлуатації геоінформаційних систем.

За підсумками роботи конференції прийнято рішення ширше використовувати результати наукових досліджень при розв’язанні прикладних задач, для чого передбачається надалі активніше залучати до участі представників реального сектора економіки і науковців з зарубіжних країн.

Також вирішено продовжити дослідження за даними напрямками, зробити конференцію традиційною і провести наступну в вересні 2014 року.

зберегти цю сторінку в PDF