Олександр Борисович Галат

Доцент, кандидат фізико-математичних наук.

У 1980 р. закінчив ХІРЕ за спеціальністю «Електронні прилади». Потім працював у науково-дослідному секторі при кафедрі ЕП.

Обіймав низку посад – від інженера до ст. науч. співробітника, був відп. виконавцем госпдоговірних тем.

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію з дослідження високоінтенсивних електронних пучків.


Публікації та патенти

Має 18 наукових публікацій, 6 метод. вказівок, 2 навчальних посібники, в т.ч. одне з грифом МОН України, 1 винахід.