Навчально-науково-дослідна лабораторія (ННДЛ) «Силова електроніка»

Створена на базі кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв (МЕЕПП) і кафедри фізичних основ електронної техніки (ФОЕТ) факультету Електронної техніки в 2008 році. ННДЛ «Силова електроніка» діє згідно з наказом ректора № 239   від  17.12.2008 р.

Впродовж 2008-2011 років велися роботи по  підвищенню ефективності  перетворення електричної енергії в потужних джерелах живлення з мікропроцесорним управлінням на основі транзисторів MOSFET і IGBT. Матеріали робіт використані при підготовці кандидатської дисертаційної роботи Сергєєва П.Ю.

В 2009-2011 виконувалися роботи по дослідженню сонячних елементів на основі структур a-Si/c-Si. Матеріали робіт використані при підготовці кандидатської дисертаційної роботи Герасименко Н.В.

Контакти

кімн. 115 «І»

+38 (057) 702-10-57

Науковий керівник 
Геннадій Іванович Чурюмов

професор кафедри ФОЕТ, доктор фіз.-мат. наук, вчений секретарь НДЧ ХНУРЕ 

кімн. 276

+38 (057) 702-13-24

mepu@kture.kharkov.ua

Завідувач ННДЛ 
Олександр Борисович Галат

доцент кафедри МЕЕПП, кандидат фіз.-мат. наук

Основні наукові напрями

 • Прилади і пристрої силової і енергетичної електроніки (наук. кер. напряму к.т.н., доц. Писаренко В.М. )
 • Фотоелектричні перетворювачі для сонячної енергетики (Науковий керівник напряму – д.ф.-м.н., проф. Сліпченко М.І.)
 • Фізіка квантово-розмірних структур (Науковий керівник напряму – к.т.н., проф. Ванцан В.М. )

Основні розробки

 • засоби зниження динамічних втрат в силових напівпровідникових приладах (MOSFET і IGBT транзисторах, ультрашвидких діодах);
 • підвищення якості вжитку електроенергії і електромагнітної сумісності;
 • уніфікація схем мережевих джерел живлення малої потужності;
 • керування трифазними асинхронними двигунами;
 • керування кроковими двигунами;
 • демодуляція сигналів, відновлюваних за допомогою широтно–імпульсної модуляції;
 • використання мікроконтролерних систем управління силовим устаткуванням;
 • сонячні батареї на основі структур a-si/c-si;
 • пристрої на основі квантово-розмірних структур.
Навчально-науково-дослідна лабораторія (ННДЛ) «Силова електроніка»