Про підрозділ

Починаючи з 2009 р. у НДЦ ІІРЕСТ тривають роботи зі створення Державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об’єктами: в 2009-2010 р.р. за наказом Міносвіти та науки України №1043 від 17.11.08 р. виконана держбюджетна тема №240 «Дослідження складових підсистем спостереження, навігації, радіомоніторингу, зв’язку Державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об’єктами»; в 2011-2012 р. за наказом Міносвіти й науки України №1177 від 30.11 2010 р. виконується держбюджетна (д/б) тема № 263 «Перспективні технології й засоби спостереження, навігації й радіомоніторингу в інтегрованих інформаційних системах керування динамічними об’єктами».

ПНДЛ РЛСС виконана д/б тема №240-1 «Розробка методів і алгоритмів просторової, часової й просторово-часової обробки сигналів в уніфікованих радіолокаційних системах спостереження нового покоління» і виконується д/б тема №263-1 «Цифрові системи адаптивної просторово-часової обробки радіолокаційних сигналів на тлі завад на сигнальних процесорах і програмувальних логічних інтегральних схемах».

Відповідно до наказу Міносвіти та науки України №765 України від 21.08.08 ПНДЛ РЛСС разом з кафедрою радіоелектроніки Національного авіаційного університету та кафедрою електродинаміки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна в 2010–2012 рр. виконує комплексний проект «Розробка першого вітчизняного наземного когерентного метеорологічного радіолокатора» (д/б тема №252-1). 

У 2009 – 2010 рр. ПНДЛ РЛСС на замовлення ДП НДІ «Квант» (Київ) виконує технічні проекти складових частин ДКР «Фенікс-Х» і «Протазан-Х», спрямовані на створення систем захисту корабельних радіолокаторів від перешкод для корабля типу «корвет».

У 2008 – 2010 рр. ПНДЛ РЛСС на замовлення науково-виробничого об’єднання «Ліанозовський електромеханічний завод» (НВО «ЛЕМЗ») (Москва) виконала дві науково-дослідні роботи «Метео-Х» і «Метео-ХС», пов’язані зі створенням першого російського  доплерівського  метеорологічного  радіолокатора ДМРЛ-С (http://www.lemz.ru/goods/metrls/dmrlc/).

У ході цих НДР були обґрунтовані, розроблені й досліджені:

  • принципи зондування зі змінними часовими інтервалами;
  • алгоритми одержання інформації про радіальну швидкість руху метеоутворень у заданих елементах розділу зони спостереження з оцінок фаз коефіцієнтів міжперіодної кореляції відбиттів, сформованих за навчальними вибірками кінцевого обсягу;
  • алгоритми оцінки ширини унімодальних допплерівських спектрів швидкостей за оцінками модулів цих коефіцієнтів кореляції;
  • алгоритми оцінки інтенсивності (відбиваності) метеооб’єктів;
  • рекурентні процедури оцінювання параметрів метеооб’єктів;
  • режекторні фільтри придушення перешкод від місцевості на основі АРФ.

Основні результати НДР використані НВО «ЛЕМЗ» у першому російському доплерівському метеорадіолокаторі ДМРЛ-С.

зберегти цю сторінку в PDF