ПНДЛ радіолокаційних систем спостереження (ПНДЛ РЛСС)

З 2006 р. ПНДЛ РЛСС функціонує як підрозділ Науково-дослідного центру інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем і технологій (НДЦ ІІРЕСТ), що входить до складу НДЧ ХНУРЕ. 

Контакти

кімн. 3

+38 (057) 702-17-35

+38 (050) 325-22-87, +38 (067) 571-29-98

akad@kture.kharkov.ua

Сайт: www.anpre.org.ua

Валерій Іванович Зарицький

Зав. лабораторії
Валерій Іванович Зарицький

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник; учений секретар АНПРЕ.

кімн. 220-1

+38 (057) 702-11-38

+38 (093) 676-39-14

lekhovitskiy@rambler.ru

Давід Ісаакович Леховицький

Науковий керівник
Давід Ісаакович Леховицький

головний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор.

Основні наукові напрями 

 • Адаптивна просторово-часова обробка сигналів на фоні перешкод у радіолокаційних системах різного призначення.
 • Захист РЛС різних діапазонів хвиль і призначення від пасивних, активних і комбінованих перешкод.
 • «Надрозділяючий» просторово-часовий спектральний аналіз.
 • Пеленгація джерел випромінювань різного походження.
 • Вимірювання параметрів метеорадіолокаційних сигналів у доплерівських метеорадіолокаторах.
 • Теорія і техніка антен.
 • Визначення рефракційних властивостей атмосферного прикордонного шару за допомогою засобів, що використовують звукове випромінювання. 

Основні розробки 

 • Універсальні цифрові системи просторово-часової обробки сигналів на фоні перешкод для РЛС різного призначення на основі адаптивних решітчастих фільтрів.
 • Розробка алгоритмів оцінювання параметрів метеосигналів для доплерівського метеорологічного радіолокатора.
 • Статистична теорія антен.
 • Акустичне й радіоакустичне зондування атмосферного прикордонного шару з поверхні Землі.

Співробітництво в 2012 р. 

Із ДП НДІ «Квант» (Київ)

Виконання складової частини ОКР «Фенікс-Х» «Розробка робочої конструкторської документації для виготовлення дослідного зразка модуля адаптивної компенсації активних перешкод» для РЛС «Фенікс-У». Науковий керівник – Д.І. Леховицький.

Із КП «НПК «Іскра» (Запоріжжя)

НДР «Розробка й обґрунтування рекомендацій з побудови системи просторово-часової обробки сигналів для РЛС метрового діапазону хвиль із цифровою обробкою вихідних сигналів АР». Науковий керівник – Д.І. Леховицький.

З НАУ (Київ) і ХНУ ім. В.Н. Каразіна (Харків)

Комплексний проект «Розробка першого вітчизняного наземного когерентного метеорологічного радіолокатора». Науковий керівник – Д.І. Леховицький.