ПНДЛ електронних та нетрадиційних енерготехнологій

ПНДЛ заснована наказом ректора від 13.04.2005 №89 на базі науково-дослідної лабораторії НВЧ – технологій, яка входила до складу НДЦ КПКП. Ця лабораторія займалася проведенням науково-дослідних робіт, направлених на розробку мікрохвильових технологій. До моменту створення лабораторія мала напрацювання з розробки НВЧ-технологій сушіння казеїну-сирцю, гіпсу, зерна та харчових продуктів. Наразі лабораторія розширила напрямки наукової діяльності, зокрема в галузі розробки нових технологій в альтернативній енергетиці.

У штатному складі ПНДЛ 11 співробітників, у тому числі: 1 доктор наук і 3 кандидати наук.

Контакти

кімн. 220-2, корп. «Д»

+38 (057) 702-14-72

altolst@kture.kharkov.ua

Олександр Іванович Толстих

Зав. лабораторії
Олександр Іванович Толстих

старший науковий співробітник НДЦ ІІРЕСТ

кімн. 5, корпус «Г»

+38 (057) 702-18-09

ald@kture.kharkov.ua

Олександр Іванович Дохов

Науковий керівник 
Олександр Іванович Дохов

кандидат технічних наук, професор, начальник Науково-дослідної частини ХНУРЕ,  в.о. президента Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (Україна, Росія, Білорусь). 

Наукові напрями лабораторії

  • Розробка нових технологій, заснованих на комбінованій дії електромагнітної енергії СВЧ-діапазону та інших видів енергії на матеріали і об'єкти.
  • Створення перспективної мікрохвильової техніки для обробки харчової, сільськогосподарської, інших видів продукції і матеріалів різного призначення.
  • Розробка нових технологій в області альтернативної енергетики.
  • Автоматизація контролю й управління технологічними процесами в альтернативній енергетиці, підвищення ефективності її використання.

Основні розробки НДЛ

1. Модернізований зразок технологічного комплексу утилізації мулових осадів стічних вод і отримання на їхній основі альтернативного біопалива.

2. Кавітаційний теплогенератор.

3. Експериментальний зразок мікрохвильової багатофункціональної конвекційної установки для сушіння продуктів УМВК-1.

4. Дослідний зразок пристрою резонансної магнітоакустичної обробки теплоносія для систем опалення.

5. Технологія зменшення вмісту сірки в рідких вуглеводнях.

На альтернативне паливо, що отримується при утилізації мулових осадів, згідно з  чинним законодавством затверджено Технічні умови ТУ У 24.1-02071197-001:2009 «Біопаливо альтернативне АБТ». На теплогенератор кавітаційний затверджено Технічні умови ТУ У 28.3-02071197-002:2011 «Теплогенератор кавітаційний ТГК-2-185».

В основі розробок ПНДЛ лежать наробітки та технології, розроблені та запатентовані колективом НДР.

ПНДЛ електронних та нетрадиційних енерготехнологій