Про підрозділ

Проблемна науково-дослідна лабораторія радіомоніторингу та обробки радіотехнічної інформації (ПНДЛ РМОРТІ) функціонує згідно з наказом ректора ХНУРЕ №39 від 23.01.08 р. як самостійний держбюджетний підрозділ у складі Центру інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем і технологій (НДЦ ІІРЕСТ) НДЧ ХНУРЕ.

Протягом свого існування (з 2008 р.) колектив ПНДЛ РМОРТІ завдяки наполегливій та активній роботі успішно брав участь у тендерах і отримував замовлення від міністерств та організацій України на виконання госпдоговірних робіт.

У 2008 – 2010 рр. ПНДЛ РМОРТІ виконувала роботи за замовленням Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації Міністерства транспорту і зв’язку України стосовно створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «Ресурс-У» (Договори: № 29 від 27.06.08 р.; № 20 від 25.05.09 р.; № 16 від 31.05.10 р.). Програмне забезпечення і бази даних системи встановлені і функціонують на сервері Держзв’язку України за адресою http://stc.gov.ua, а також доступні на сайті Європейського управління зв’язку http://www.ero.dk, пункт меню CEPT Administrations/National frequency tables з метою автоматизації процесів планування, інформування і міжнародної координації у сфері регулювання та використання радіочастотного ресурсу України за допомогою мережі Internet.

Практичне використання ІАС «Ресурс-У» радіочастотними органами різних рівнів і операторами зв’язку дозволяє значно підвищити ефективність планування та використання радіочастотного ресурсу України, а також ефективність взаємодії з Міжнародним союзом електрозв’язку, іноземними адміністраціями зв’язку, національними та закордонними користувачами. Розроблені підходи та практичні розробки дозволяють реалізувати автоматизацію процесів ефективного планування та використання радіочастотного ресурсу в будь-якій країні кожного з трьох радіочастотних Районів світу.

Спільно з ДП «Український НДІ радіо і телебачення» (Договір № 1/19 від 02.06.08) проведені роботи з дослідження ефективного використання радіочастотного ресурсу України спеціальними користувачами. Матеріали виконаної науково-дослідної роботи покладені в основу «Концепції Державної програми ефективного використання радіочастотного ресурсу України із застосуванням перспективних радіотехнологій». (Розпорядження КМУ від 10.09.08 N 1189-р).

У 2010 р. за замовленням ДП «Український державний центр радіочастот» (ДП УДЦР) ПНДЛ РМОРТІ виконувала науково-дослідну роботу (НДР) «Розробка показників оцінювання ефективності функціонування системи радіочастотного моніторингу» (Договір № 201 від 07.06.10_р.). У результаті виконання даної НДР запропоновано методологію оцінки ефективності функціонування системи радіочастотного моніторингу (СРЧМ) ДП УДЦР, розроблено методику оцінки ефективності функціонування СРЧМ, запропоновано метод прогнозування ефективності функціонування СРЧМ, розроблено функціональне програмне забезпечення (ФПЗ), на основі результатів проведеної комплексної оцінки визначено напрямки та розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності системи.

У 2011 р. також за замовленням ДП УДЦР проблемна НДЛ РМОРТІ виконувала НДР (Договір № 11/09 від 14.06.11 р.) з розробки методик і проведення вимірювань основних параметрів і характеристик радіоприймальних пристроїв станцій радіомоніторингу типу АІК та компактної моніторингової системи UMS. Вказані методики розроблені вперше в Україні у відповідності з міжнародними стандартами та відповідають світовим аналогам.

Отримані результати реалізуються та використовуються в Українському державному центрі радіочастот і в ХСВД-2 «Спецвузавтоматика» для метрологічної перевірки існуючих автоматизованих систем контролю типу АІК і UMS100 на місцях їх експлуатації та атестації аналогічних систем, що розробляються.

З 2009 р. співробітники ПНДЛ РМОРТІ займаються науковими дослідженнями, що проводяться НДЧ ХНУРЕ у рамках держбюджетних прикладних наукових тем на замову Міністерства освіти і науки України («Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» КПКВ 2201040). Так, протягом 2009-2010 рр. виконувались дослідження та обґрунтування шляхів створення підсистеми радіомоніторингу державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об’єктами.

Науковою новизною результатів роботи є розробка концептуальних засад створення підсистеми радіомоніторингу для підвищення ефективності функціонування інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об’єктами та безпеки їх руху на основі раціонального використання радіочастотного ресурсу та виконання умов електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.

Окрім того, розроблено вимоги до елементів підсистеми радіомоніторингу джерел випромінювання рухомих об’єктів і результатів радіоконтролю, а також пропозиції щодо подальшого її розвитку і інтеграції з Єдиною державною системою радіочастотного моніторингу України.

Отримані результати будуть сприяти успішному побудуванню підсистеми радіочастотного моніторингу під час реалізації цільової науково-технічної програми створення «Державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об’єктами», яка затверджена постановою КМУ від 17.09.08 р. № 834.

У 2011-2012 рр. ПНДЛ РМОРТІ активно займається дослідженнями з створення програмного комплексу імітаційно-математичного моделювання ефективних багаторівневих систем розпізнавання сигналів, радіовипромінювань, джерел радіовипромінювання та об’єктів.

Результатом виконання робіт на сьогодні є розробка імітаційно-математичної моделі радіоелектронної обстановки, яка дозволяє імітувати траєкторії рухомих об’єктів і джерел випромінювання, близьких до реальних, їх режими роботи, параметри сигналів і випромінювань.

Проведено імітаційно-математичне моделювання ефективності розпізнавання в залежності від точності вимірювання параметрів радіовипромінювань, які вибрані у якості сигнальних ознак; розміру, виду і характеристик алгоритмів прийняття рішень та ін. Розроблено методику визначення найбільш інформативної комбінації сигнальних ознак, що дозволяє сформувати найбільш ефективний склад робочого словника ознак розпізнавання.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у створенні імітаційно-математичної моделі радіоелектронної обстановки та визначенні впливу точності параметрів радіовипромінювань, що вимірюються, розміру, складу та інформативності робочого словника ознак розпізнавання, повноти та достовірності апріорних даних, виду та характеристик алгоритмів прийняття рішень на ефективність розпізнавання випромінювань, їх джерел і об’єктів.

Співробітники лабораторії мають авторські свідоцтва на винаходи, їх праці публікуються у наукових виданнях як в Україні, так і за кордоном.

ПНДЛ РМОРТІ приймає активну участь у наукових національних та закордонних форумах, конференціях, симпозіумах. Зокрема, співробітниками лабораторії отримані:

  • диплом за активну участь у П’ятій Міжнародній спеціалізованій виставці «Обладнання і системи радіомоніторингу – стан і перспективи розвитку», 9.09.2009 (м. Київ);
  • диплом фіналіста Міжнародного конкурсу інноваційних проектів “Харківські ініціативи”, 17.09.2010 (м. Харків);
  • диплом за кращу доповідь на конференції «Сучасні інформаційні електронні технології» СІЕТ 2010, 28.05.2010 (м. Одеса);
  • диплом 9-го Міжнародного Симпозіуму з електромагнітної сумісності та електромагнітної екології ЭМС-2011, 14.09.2011 (м. Санкт-Петербург, РФ);
  • диплом і пам’ятний подарунок 18-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Радиолокация, навигация, связь» RLNC-2012, 19.04.2012 (м. Воронеж, РФ);
  • диплом XVI Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у XXI сторіччі», 19.04.2012 (м. Харків).

зберегти цю сторінку в PDF