НДЛ радіомоніторингу та обробки радіотехнічної інформації

Проблемна науково-дослідна лабораторія радіомоніторингу та обробки радіотехнічної інформації (ПНДЛ РМОРТІ) у складі Науково-дослідного центру інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем і технологій (НДЦ ІІРЕСТ) НДЧ ХНУРЕ. 

Контакти

кімн. 220-3, 220-7

+38 (057) 702-10-68

3rmorti7@gmail.com

Микола Михайлович Калюжний

Науковий керівник і завідувач лабораторії
Микола Михайлович Калюжний

к. т. н., старший науковий співробітник, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки

Основні напрями наукової діяльності

 • Теорія і техніка частотно-часової обробки сигналів в умовах несуттєвої і суттєвої апріорної невизначеності.
 • Обґрунтування принципів, методів, технічних шляхів побудування перспективних систем і засобів радіомоніторингу і створення завад.
 • Імітаційно-математичне моделювання радіоелектронно-об’єктової обстановки, систем і засобів радіомоніторингу та створення завад.
 • Комплексна обробка сигнальної та координатної інформації про радіоелектронно-об’єктову обстановку за даними активних і пасивних засобів моніторингу.
 • Оцінка ефективності функціонування систем радіомоніторингу різноманітного призначення.
 • Автоматизація процесів планування, виділення та використання національного радіочастотного ресурсу.
 • Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів і радіозавади.

Основні розробки за даними напрямами

 • Теорія і техніка сумісного моноімпульсного виявлення, вимірювання параметрів і розпізнавання невідомих радіосигналів.
 • Технологія (методи, процедури, алгоритми та ФПЗ) імітаційно-математичного моделювання радіоелектронно-об’єктової обстановки в заданому регіоні.
 • Технологія передпроектного та післяпроектного імітаційно-математичного моделювання багаторівневих систем розпізнавання сигналів, радіовипромінювань, джерел радіовипромінювання та об’єктів.
 • Технологія обробки координатної та траєкторної інформації про рухомі та нерухомі джерела радіовипромінювання та об’єкти за даними спостереження різнотипних радіолокаційних засобів і засобів радіомоніторингу.
 • Технологія створення баз знань та інформаційно-логічних моделей розпізнавання станів складних об’єктів, що випромінюють радіосигнали, на основі формально-логічного підходу.
 • Технологія комплексної обробки сигнальної та координатної інформації про радіоелектронно-об’єктову обстановку в заданому регіоні.
 • Науково-методичний апарат (методологія, методика, аналітика та ФПЗ) оцінки ефективності функціонування національних систем радіочастотного моніторингу.
 • Інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень щодо розподілу та використання національного радіочастотного ресурсу.
 • Технологія створення імітаційно-моделюючих тренажерів засобів радіомоніторингу та створення завад.
НДЛ радіомоніторингу та обробки радіотехнічної інформації