Про підрозділ

НДЛ РА проводить науково-дослідні роботи за астрономічним науковим напрямом, який було засновано і розвинено як один із напрямів наукової школи ХНУРЕ – школи метеорної радіолокації проф. Б. Л. Кащеєва. Формування школи метеорної радіолокації проф. Б. Л. Кащеєва за 4-ма напрямами (астрономічним, геофізичним, зв’язку і метрологічним) відбувалося в Проблемній науково-дослідній лабораторії радіотехніки (ПНДЛ РТ) протягом 1958-2002 рр., яка була утворена завдяки участі наукової групи кафедри основ радіотехніки ХПІ під керівництвом Б. Л. Кащеєва в міжнародній програмі «Міжнародний геофізичний рік 1957», розділ V «Іоносфера. Метеори». У 2002 році ПНДЛ РТ була перетворена в ННЦ ОРТ. У 2007 р. астрономічний напрям, який очолював у ХНУРЕ з 1982 року проф. Ю. І. Волощук, було виділено зі складу науково-навчального центру основ радіотехніки (ННЦ ОРТ) зі створенням під напрям окремої лабораторії радіоастрономії.

У розвиток астрономічного напряму наукової школи метеорної радіолокації Б. Л. Кащеєва зробили істотний внесок: Кащеєв Б. Л., Фединський В. В., Астапович І. С., Симоненко А. Н., Лебединець В. Н., Новосьолова Н. В., Ткачук О. О., Волощук Ю. І. та інші. З 80-х років ХХ століття головним лідером і головою астрономічного напряму наукової школи Б. Л. Кащеєва став проф., д.т.н. , зав. кафедри ОРТ (1986-1996), проф.кафедри ОРТ (1986-2006), проф. каф. «Мережі зв’язку» (з 2006 р. до теперішнього часу) Волощук Ю. І.

Науково-технічні досягнення вчених університету за астрономічним напрямом на чолі з Ю. І. Волощуком і Б. Л. Кащеєвим отримали високу оцінку на міжнародному і вітчизняному рівнях. У 1994 р. було присуджено премію ім. М. П. Барабашова Президії Академії наук України. В 1999, 2001, 2002 роках трьом малим планетам були присвоєні імена «Кащеєв», «ХТУРЕ», «Волощук». В 2004 р. було присвоєно статус національного надбання України експериментальному метеорному комплексу університету на заміському полігоні в Балаклійському районі Харківської області. З метою подальшого ефективного розвитку астрономічного напряму університету була створена спеціальна лабораторія радіоастрономії на чолі з науковим керівником Ю. І. Волощуком. У 2007 році у зв’язку зі святкуванням 50-річчя з дня проведення програми «Міжнародний геофізичний рік 1957» (МГР1957) заслуги Б. Л. Кащеєва відзначені сертифікатом і значком «Золото МГР1957». Враховуючи перераховані вище заслуги доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки України Б. Л. Кащеєва новоствореній лабораторії радіоастрономії присвоєно ім’я засновника радіолокаційних досліджень метеорів в Україні в Харкові Бориса Леонідовича Кащеєва. 

Результати дослідження НДЛ РА мають фундаментальний характер.

Наукові дослідження НДЛ РА проводить в рамках держбюджетних тем Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

У 2011-2013 рр. виконується НДР за темою № 253-1: «Дослідження тонкої структури розподілів елементів орбіт малих тіл Сонячної системи (комет, астероїдів і метеороїдів).

У ході виконання НДР ставиться питання про те, які зі структурних особливостей розподілів елементів орбіт комет, астероїдів і метеороїдів є результатом не їхнього походження, а еволюції їхніх орбіт. На еволюцію орбіт цих об’єктів основний вплив мають гравітаційні збурення. Важливою фундаментальною проблемою є дослідити існування в розподілах елементів орбіт періодичних складових. Ці питання виникли давно. Були як теоретичні (Україна, Росія, Китай, Бразилія тощо) дослідження, так і спроби експериментального підтвердження присутності періодичностей. Оцінки, отримані теоретичним шляхом, у різних авторів суттєво відрізняються. Експериментального підтвердження або спростування гіпотеза не отримала. Пояснюється це малими обсягами вибірок, зневагою факторів селективності спостережень, невдалим вибором об’єктів тощо. Завдяки новим сучасним даним з орбіт малих тіл, орбіти яких зближуються з орбітою Землі, є підстави знову повернутися до цієї важливої проблеми. Нові можливості з вирішення поставленого питання реалізуються в цьому дослідженні.

У 2008‑2010 рр. в НДЛ РА імені Б. Л. Кащеєва було виконано НДР за темою № 223-1: «Динамічні зв’язки астероїдів, комет з метеорними тілами».

Основні результати:

  • розроблено методики узагальнення даних вимірювання елементів орбіт астероїдів і комет, отриманих різними методами спостереження.
  • новий метод кластерного аналізу, що враховує причинно-наслідкові зв’язки в динаміці твердої речовини в Сонячній системі і дозволяє отримати дані не тільки за метеороїдними потоками, але й за їхніми батьківськими тілами.
  • оцінки ймовірності випадання на Землю виявлених батьківських тіл метеорних потоків.
  • оцінки можливих елементів орбіт невідомих на сьогоднішній день батьківських тіл метеорів.
  • новизна результатів полягає в можливості визначити генетичні зв’язки метеороїдів без знання умов перетину окремих метеорних тіл з орбітою Землі. 

Основні результати НДР опубліковані у статтях та доповідях у відкритій пресі, в тому числі в монографії 2011 року Волощука Ю. І., Горєлова Д. Ю. (за редакцією Ю. І. Волощука) «Метеорні потоки та асоціації, виявлені за результатами багаторічних радіолокаційних спостережень в Харкові», і використовуються в навчальному процесі ХНУРЕ, в наукових дослідженнях НДЛ РА, для вдосконалення електронної метеорної бази даних ХНУРЕ, аспірантами при написанні дисертацій.

зберегти цю сторінку в PDF