Про підрозділ

Загальні відомості

У 1998 році наказом ректора був створений Науково-дослідний центр контролю повітряно-космічного простору, електронних технологій та випробовувань (НДЦ КПКП ЕТВ) під керівництвом Дохова О.І., у 2005 році Центр за наказом ректора від 13.04.2005  №89 перетворений у Науково-дослідний центр інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем та технологій (НДЦ ІІРЕСТ). Основною метою реорганізації було створення наукового підрозділу ХНУРЕ для здійснення наукової координації та проведення досліджень, пов’язаних з виконанням Державної цільової науково-технічної програми створення державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об’єктами (зв’язок, навігація, спостереження). Ця Програма була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 № 834, а ХНУРЕ – науковим координатором її виконання.

Більшість держбюджетних та госпдоговірних робіт, що виконуються НДЦ ІІРЕСТ, направлені на реалізацію цієї Державної програми.

Так, у 2011 році науковим колективом Центру виконується держбюджетна НДР №1/2011 «Розроблення проекту створення типового регіонального інформаційно-аналітичного центру Державної інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об’єктами та основних принципів його взаємодії з Головним інформаційно-аналітичним центром».

З 2009 року – комплексний проект «Розроблення першого вітчизняного наземного когерентного метеорологічного радіолокатора», у якому крім ХНУРЕ (головний) приймають участь Національний університет ім. В.Н. Каразіна та Національний авіаційний університет.

З 2011 року – НДР «Розроблення першого вітчизняного імпульсно-доплерівського метереологічного радіолокатора». Одночасно науковим колективом Центру на замовлення галузевих міністерств, відомств та інших організацій виконується ряд науково-технічних розробок та проектів, зокрема:

 • ДКР по захисту корабельної РЛС від завад в межах Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу “корвет”;
 • проект інформаційно-навігаційної системи контролю та аналізу параметрів руху автотранспорту (ІНСКА);
 • проект регіональної інформаційно-аналітичної системи (РІАС) моніторингу й організації дорожнього руху;
 • участь у проекті «EGNOS extension to Eastern Europe: applications (EEGS2)» в межах FP7;
 • розробка програмного забезпечення оцінки ефективності використання радіочастотного ресурсу в державі;
 • автоматизація процесів розподілу та виділення смуг частот радіослужбам, користувачам та радіоелектронним засобам (РЕЗ);
 • розробка експертних систем оцінки радіоелектронного та об’єктового оточення за даними пасивних і активних засобів спостереження для  систем радіомоніторингу, активно-пасивного контролю й управління повітряним рухом, збору, обробки, аналізу та відображення інформації про транспортні потоки різного базування;
 • розробка систем і засобів радіо і радіотехнічного моніторингу джерел радіовипромінювання та інше.

В межах реалізації Програми з питань енергозбереження колективом НДЦ ІІРЕСТ було розроблено інноваційний проект «Розроблення та виготовлення дослідно-промислового зразка технологічного комплексу утилізації осаду стічних вод і одержання на його основі альтернативного біопалива». Він пройшов конкурсний відбір Міністерства з питань житлово-комунального господарства України і згідно з наказом Міністра ЖКГ Попова О. П. від 11.06.2007 № 49 прийнятий до виконання і в 2007–2008 роках був виконаний.

Проект неодноразово брав участь в конкурсі інноваційних проектів. На Всеукраїнському конкурсі «Інноваційний прорив – 2009» цей проект відзначений дипломом переможця, в 2011 році на міському конкурсі інвестиційних проектів «Харків – місто перспектив» проект одержав 1-е місце.

У даний час колективом НДЦ ІІРЕСТ спільно з КП «Харківводоканал» виготовляється модернізований зразок технологічного комплексу утилізації осаду стічних вод і одержання на його основі альтернативного біопалива з метою постановки його на дослідну експлуатацію в цьому підприємстві.

Науково-технічне співробітництво

Для підвищення рівня своїх наукових досліджень НДЦ ІІРЕСТ обмінюється досвідом та науково-технічною інформацією не тільки беручи участь у роботі науково-технічних конференцій, семінарів, форумів та нарад, а й підтримкою наукових зв’язків з іншими організаціями та підприємствами як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, НДЦ ІІРЕСТ підтримує наукові зв’язки з:

 • Шаньдунським університетом (провінція Шаньдун, м. Цзінань, КНР);
 • ТОВ «Енергетичне підприємство «Байчуан Тунчуан»» (м. Цзінань, КНР);
 • Південно-західним НДІ електронних технологій (м. Ганду, КНР);
 • Харбінським інженерним університетом (м. Харбін, КНР);
 • Головною астрономічною обсерваторією НАНУ (м. Київ);
 • НПО «Ліанозівський електромеханічний завод» (РФ, м. Москва);
 • ФГУП СНВО «Елерон» (РФ, м. Москва);
 • КП «НВК “ІСКРА”» (м. Запоріжжя);
 • НДІ «Квант» (м. Київ);
 • Харківським університетом Повітряних Сил (м. Харків);
 • Національним авіаційним університетом (м. Київ);
 • НВП «Система+сервіс» (м. Харків);
 • Українським державним науково-дослідним вуглехімічним інститутом (УХІН) (м. Харків);
 • ІПМАШ НАНУ (м. Харків);
 • Інститутом радіофізики та електроніки НАНУ;
 • Харківським фізико-технічним інститутом НАНУ;
 • ПАТ «АТ науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
 • Інститутом космічних досліджень;
 • КП «Харківводоканал» (м. Харків) та іншими підприємствами та організаціями.

При підготовці фахівців вищої кваліфікації НДЦ ІІРЕСТ підтримує зв’язок з Гамбурзьким технічним університетом Гамбург-Гарбург (Technische Universität Hamburg-Harburg). У цьому університеті в 2011 році пройшов підготовку випускник аспірантури ХНУРЕ, а в 2012 р. направлений ще один перспективний аспірант для поглибленої підготовки зі спеціальності.

Результати досліджень, висвітлені в чисельних публікаціях, лягли в основу патентів на винаходи, а також впроваджуються при виконанні державних та госпдоговірних робіт.

Тільки за 2011 рік результати наукових робіт відображені в 1–й монографії, опублікованій за кордоном, 3-х статтях, опублікованих в періодичних виданнях за кордоном, 20-и наукових статтях, опублікованих у періодичних виданнях України, 4-х доповідях на міжнародних та зарубіжних конференціях, 9-и доповідях на наукових конференціях в Україні, 6-и патентах та 4-х поданих заявках на отримання патентів.

зберегти цю сторінку в PDF