Науково-дослідний центр інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем та технологій (НДЦ ІІРЕСТ)

У 1998 році наказом ректора був створений Науково-дослідний центр контролю повітряно-космічного простору, електронних технологій та випробовувань (НДЦ КПКП ЕТВ) під керівництвом Дохова О.І., у 2005 році Центр за наказом ректора від 13.04.2005  №89 перетворений у Науково-дослідний центр інтегрованих інформаційних радіоелектронних систем та технологій (НДЦ ІІРЕСТ).

Контакти

кімн. 3, 5 «Г»,
кімн. 220 «Д»

+38 (057) 702-18-09

ald@kture.kharkov.ua

Олександр Іванович Дохов

Науковий керівник 
Олександр Іванович Дохов

кандидат технічних наук, професор, начальник Науково-дослідної частини ХНУРЕ, в.о. президента Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (Україна, Росія, Білорусь)

Основні наукові напрямки

 • адаптивна просторово-часова обробка радіолокаційних сигналів на фоні завад;
 • надроздільний просторово-часовий спектральний аналіз радіолокаційних сигналів;
 • методи просторово-часової обробки метеорадіолокаційних сигналів у допплерівських метеорадіолокаторах нового покоління;
 • статистична теорія антен;
 • технології використання інформації супутникових радіонавігаційних і автономних навігаційних систем;
 • інформаційні навігаційно-телекомунікаційні системи та технології контролю і управління рухомими об'єктами;
 • методи отримання координатної та некоординатної інформації від джерел радіовипромінювань різного походження;
 • методи оптимізації планування та використання радіочастотного ресурсу України;
 • формування баз даних і відповідного програмного забезпечення для систем радіомоніторингу;
 • розроблення нових енергозберігаючих технологій на основі використання комбінованої дії полів різної фізичної природи, в тому числі в галузі альтернативної енергетики.

Структура Центру

До складу НДЦ ІІРЕСТ входять 4 проблемні науково-дослідні лабораторії:

 • радіолокаційних систем спостереження;
 • супутникової навігації та інфокомунікації;
 • радіомоніторингу та обробки радіотехнічної інформації;
 • електронних та нетрадиційних енерготехнологій.