Міжвідомчий науково-дослідний центр математичної та прикладної лінгвістики

З 2008 р. Центр математичної та прикладної лінгвістики ХНУРЕ та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України входить у склад НДЧ ХНУРЕ.

  Контакти

  кімн. 127

  +38 (057) 702-14-77

  chetvergg@kture.kharkov.ua

  Григорій Григорович Четвериков

  Директор ЦМПЛ
  Григорій Григорович Четвериков

  Основні функції

  Ще з моменту створення центру й на сьогоднішній день його співробітники здійснюють фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі сучасних інформаційних технологій, що направлені на підготовку кадрів вищої кваліфікації.

  Співробітники центру брали активну участь у виконанні таких держбюджетних і госпдоговірних тем: № ДР 0106U003292 “Розробка принципів побудови мозкоподібних ЕОМ”, № 07-40 «Розробка вимог та рекомендацій до засобів взаємодії і інтерфейсу фундаментальної лексикографічної системи «Словник української мови»» (2007), № 08-35 «Розробка влаштованих скриптів та елементів сайту для функціонування системи «Всеукраїнський лінгвістичний діалог» у системному середовищі ХНУРЕ» (2008), № 10-37 «Розроблення лексикографічної системи українсько-російсько-англійського словника з електроніки та інформатики» (2010).

  Основні наукові напрямки 

  • розвиток пріоритетних наукових напрямків теоретичної, прикладної та когнітивної лінгвістики; 
  • дослідження когнітивних механізмів функціонування мови та лінгвістичних аспектів інтелектуальної діяльності; 
  • розробка лінгвістичних технологій нового покоління на основі когнітивного моделювання мовних комунікацій.

  Співробітництво 2012 р. 

  З Центром когнітивної і прикладної лінгвістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського та УМІФ НАН України.