Навчально-наукова лабораторія “Реконфігурованих і мобільних систем”

Лабораторія «Реконфігурованих і мобільних систем» створена з метою підготовки висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія», а також кадрів високої кваліфікації, залучення цільової аудиторії абітурієнтів, проведення науково-дослідних робіт, розвитку і популяризації науково-технічної творчості молоді, проведення спеціалізованих лабораторних робіт.

  Проректор з науково-методичної роботи, доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки, науковий керівник лабораторії - Рубан Ігор Вікторович
  (т. 702-10-16; ihor.ruban@nure.ua)
  Доцент кафедри ЕОМ, кандидат технічних наук, доцент, керівник лабораторії - Токарєв Володимир Володимирович
  (т. 702-13-54; volodymyr.tokariev@nure.ua)

  Основні завдання лабораторії:
  - розробка нових курсів навчальних дисциплін на технологічній базі лабораторії і проведення лабораторних і практичних занять бакалаврського і магістерського циклу підготовки денної та заочної форми навчання;
  - проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт;
  - міжнародне науково-технічне співробітництво шляхом участі в спільних наукових програмах і проектах.

  Матеріально-технічна база лабораторії:
  - 8 робочих місць, оснащених польськими спеціалізованими лабораторними місцями інженера-програміста;
  - високопродуктивні обчислювальні робочі станції (ПК) з програмними комплексами, які забезпечують навчальні дисципліни;
  - робоче місце для проведення науково-дослідних робіт апаратно-програмного напрямку (реконфігурація, програмування, налагодження систем і комплексів).

  Устаткування:

  Wi-Fi USB-модуль на базі чипсета Ralink/Media Tek RT5370N
  - дальність передачі і прийому даних 50 м;
  - швидкість передачі даних – до 75 Мbit/s (без антени);
  - стандарт IEEE 802.11n.
  EZ430-RF2500 - це комплексний інструмент для розробки бездротової мережі з частотою 2,4 ГГц.
  У комплект входить:
  - інтегроване середовище розробки Simplici TI;
  - -MSP430F2274 - мікроконтролер продуктивністю 16-MIPS з 10-розрядним АЦП ємністю 200Кbit/s и 2-ма операційними підсилювачами;
  - CC2500 - багатоканальний радіочастотний приймач, призначений для малопотужних бездротових додатків.
  Налагоджувальний комплект ЕZ430-Chronos компанії Texas Instuments, який представляє собою повноцінний спортивний наручний годинник, побудований на базі CPU-CC430F6137, що має бездротовий інтерфейс передачі даних.
  DK-LM3S9D96 - набір являє собою платформу розробки для мікроконтролерів Stellaris з ядром ARM Cortex-M3 з інтерфейсами Ethernet, USB OTG/Host/Device і CAN. Кожна плата має інтерфейс внутрішньосхемного налагодження (ICDI), який забезпечує програмування і налагодження не лише самої плати, а й будь-яких пристроїв на базі мікроконтролерів Stellaris.
  Оціночний набір EKK-LM4F232 на базі м/к Stellaris з ядром ARM Cortex-M4F.
  Оціночний набір створений на базі мікроконтролера сімейства Stellaris LM4F 232, щоб підкреслити особливості мікроконтролера LM4F232 з інтегрованим USB 2.0 On-the-Go/Host/Device інтерфейсом, модулем CAN, аналоговими модулями і режимами зниженого енергоспоживання.

  Студентська наука на базі лабораторії:

  Наукова діяльність студентів на базі лабораторії здійснюється відповідно до діяльності наукового гуртка «Розробка програмно-апаратного забезпечення реконфігурованих і мобільних систем, а також їх компонентів». Керівник гуртка доц. Токарєв В.В.

  Наукові зв'язки лабораторії:
  - Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Кафедра - «Системи інформації»;
  - Інститут радіофізики та електроніки Національної академії наук України Відділ нелінійної динаміки електронних систем;
  - Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України;
  - Державний університет телекомунікацій. Кафедра - «Вищої математики».

  Наукові напрямки лабораторії:
  - підвищення живучості реконфігурованих і мобільних систем (доц. Токарєв В.В.);
  - створення комп'ютерних мереж підвищеної живучості (ст.викл. Ткачов В.М.);
  - розробка методів і алгоритмів обробки і передачі даних між комплексами радіомоніторингу систем радіозв'язку (доц. Сумцов Д.В.);
  - кібернетична безпека універсальних комп'ютерних систем (проф. Рубан І.В.);
  - методи і засоби цифрової обробки зображень в мобільних системах (проф. Рубан І.В.);
  - розпізнавання образів, теорія алгоритмів, математичне моделювання (проф. Смеляков К.С.).

  Перспективний план розвитку лабораторії:
  - захист докторських і кандидатських дисертацій за напрямом діяльності лабораторії;
  - публікація наукових статей в іноземних і вітчизняних наукових журналах, які індексуються в міжнародних наукометричних базах;
  - участь в міжнародних і вітчизняних наукових заходах (конференціях, симпозіумах);
  - участь у Конкурсах наукових робіт ДФФД і МОН України;
  - участь у Конкурсах наукових робіт молодих вчених МОН України;
  - залучення фірм для розвитку матеріально-технічного фонду лабораторії та розробки спільних навчальних курсів і програм.