Експлуатаційно-технічний відділ (ЕТВ)

Експлуатаційно-технічний відділ є функціональним підрозділом адміністративно-господарського апарату. Він забезпечує своєчасне і обґрунтоване планування капітального, поточного та профілактичного ремонтів навчально-лабораторної бази, студентських гуртожитків університету та здійснює надійну експлуатацію будівель і споруд, інженерних мереж і систем, що досягається шляхом профілактичного технічного обслуговування та попереджувального ремонту.

  Контакти

  корпус «Д», кімн. 1д 

  +38 (057) 702-16-60

  Ніна Олександрівна Сухова

  Начальник експлуатаційно-технічного відділу
  Ніна Олександрівна Сухова

  Онацький Василь Вікторович
  Головний енергетик, (кім. 135 корпус «В», тел. 702-15-66).

   

  Піскунов Олександр Анатолійович
  Головний механік, (кім. 3 д корпус «Д», тел. 702-15-66).

  Основні функції

  1. Забезпечення перспективного планування розвитку матеріально-технічної бази університету.
  2. Планування заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів.
  3. Здійснення постійного нагляду за станом будівель, конструкцій, покрівель, інженерних комунікацій університету та студентських гуртожитків.
  4. Забезпечення телефонним зв'язком, комп'ютерними мережами, відеоспостереженням, вентиляцією, кондиціюванням, охоронно-пожежною сигналізацією навчально-лабораторної бази університету.
  5. Укладання договорів з підрядними організаціями на проведення капітальних і поточних ремонтів, виконання послуг з технічного обслуговування і ремонту обладнання, надання комунальних послуг і подальший контроль за їх виконанням. 

  Експлуатаційно-технічний відділ (ЕТВ)