Вікторія Григорівна Чуркіна

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Вікторія Григорівна Чуркіна

+38 (057) 702 14 98

Освіта

1997 р. закінчила Харківський державний інститут культури за спеціальністю народна художня творчість.
2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01. – теорія та історія культури.

Навчальна робота

Викладає дисципліну «Історія української культури в контексті світової» для студентів денної форми навчання.

Наукова робота

Галузь наукових інтересів: мистецтвознавство, історія мистецтва. Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.


Публікації та патенти

Надруковано понад 90 наукових та методичних праць.