Василь Миколайович Явтушенко

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

1995 р. – закінчив філологічний факультет Харківського державного університету за спеціальністю «Українська мова та література».
1999 р.  - закінчив аспірантуру при кафедрі історії української літератури ХНУ імені В.Н. Каразіна.
2000 р. – захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література на тему «Твори І. Дніпровського як цикли імпресіоністичної прози».
2013 р.  - присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Культура усного та письмового ділового мовлення» для студентів денної та заочної форм навчання; «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання; «Особливості наукової української мови» для аспірантів.

Наукова робота

Галузь наукових інтересів – історія української літератури ХІХ – початку ХХ ст., термінознавство.
Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.
Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.
Член Вченої ради факультету навчання іноземних громадян.


Публікації та патенти

Співавтор навчального посібника «Українська мова за професійним спрямуванням» (2012 р.).
Надруковано 38 наукових та методичних праць.