Тетяна Миколаївна Кравченко

Старший лаборант з вищою освітою кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Тетяна Миколаївна Кравченко

+38 (057) 702-14-98

tetiana.kravchenko@nure.ua

Освіта

Закінчила філологічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Українська мова та література» в 2008 р.

Наукова робота

Наукові інтереси – особливості формування технічної термінології.
Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Організаційна робота

Відповідальна за комп’ютерну верстку збірників матеріалів конференцій у рамках Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті».
Входить до складу редакційної колегії конференцій, ініційованих кафедрою українознавства ХНУРЕ.


Публікації та патенти

Надруковано 12 наукових праць.