Сергієва Алла Володимирівна

Старший викладач кафедри українознавства

Освіта

2001 р. закінчила філологічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Українська мова та література».

З 2006 року – здобувачка при кафедрі української мови ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Працює над дисертацією на тему «Становлення термінології нанонауки».

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Культура усного та письмового ділового мовлення» для студентів денної форми навчання.

Наукова робота

Наукові інтереси: проблеми українського термінотворення.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.

Організаційна робота

Співорганізатор науково-практичних студентських конференцій, що проводить кафедра українознавства ХНУРЕ.

Керівник філологічної студії «Барви слова».


Публікації та патенти

Опубліковано 10 наукових та методичних праць.