Наталія Олегівна Очкурова

Методист вищої категорії, асистент кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

2000 р. закінчила з відзнакою Харківську державну академію культури за спеціальністю «Народна художня творчість».
2003 р. закінчила аспірантуру у Харківській академії культури за спеціальністю «Теорія та історія культури». Тема дисертаційного дослідження: «Художня культура м. Харкова кінця ХІХ – початку ХХ ст. у світовому культурному просторі».

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Історія української культури в контексті світової» для студентів денної форми навчання.

Наукова робота

Наукові інтереси: культура Слобожанщини.
Бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.
Член Вченої ради факультету навчання іноземних громадян.

Організаційна робота

Відповідальна за дистанційне навчання по кафедрі українознавства.


Публікації та патенти

Надруковано 7 наукових праць.