Гарбар Марина Артурівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри українознавства
Гарбар Марина Артурівна

+38 057 70-21-498

clio@kture.kharkov.ua

Освіта

1997 р. закінчила філологічний факультет Харківського державного університету (нині ХНУ імені В.Н. Каразіна) за фахом російська мова та література.

2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за фахом 10.01.02 – російська література.

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Культура усного та письмового ділового мовлення» для студентів денної форми навчання.

Наукова робота

Галузь наукових інтересів: українська та світова література.

Публікує статей у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.Публікації та патенти

Надруковано 15 наукових праць.