Марина Артурівна Гарбар

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Марина Артурівна Гарбар

+38 (057) 702 14 98

maryna.harbar@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-3042-478X
Researcher ID: V-3210-2017
ReseachGate
Google Scholar

Освіта

1997 р. закінчила філологічний факультет Харківського державного університету (нині ХНУ імені В.Н. Каразіна) за фахом російська мова та література.
2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за фахом 10.01.02 – російська література.

Навчальна робота

Викладає дисципліну «Культура усного та письмового ділового мовлення» для студентів денної форми навчання.

Наукова робота

Галузь наукових інтересів: українська та світова література.
Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.
Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Надруковано 16 наукових праць.