Людмила Іванівна Бадєєва

Кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

1986 p. – закінчила історичний факультет Харківського державного університету (нині ХНУ імені В.Н. Каразіна).
2004 p. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за фахом 07.00.01 – історія України на тему «Діяльність товариства «Просвіта» на Лівобережній Україні у ХХ столітті».
2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Історія української культури в контексті світової», «Історія воєнного мистецтва» для студентів денної та заочної форм навчання.

Наукова робота

Галузь наукових інтересів – історія Слобожанщини.
Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.
Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Надруковано 39 наукових та методичних праць.