Лідія Володимирівна Кузьміна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

1996 р. закінчила філологічний факультет Харківського державного університету  за спеціальністю «Українська мова і література».
2006 р. закінчила аспірантуру Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.
2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за фахом 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) на тему «Методика навчання українського професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту».

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Культура усного та письмового ділового мовлення», «Вербальна конфліктологія та мистецтво проведення дискусій» для студентів денної форми навчання.

Наукова робота

Наукові інтереси: сучасна українська мова, методика та інноваційні технології формування професійного мовлення студентів ВНЗ.
Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.
Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Співавтор навчального посібника «Українська мова за професійним спрямуванням» (2012 р.).
Надруковано 42 наукових і навчально-методичних праць.