Кравченко Тетяна Миколаївна

Старший лаборант з вищою освітою, асистент кафедри українознавства (за сумісництвом)
Кравченко Тетяна Миколаївна

+38 057 70-21-498

ukrainozn@ukr.net

Освіта

2008 р. закінчила філологічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Українська мова та література».

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Культура усного та письмового ділового мовлення» для студентів денної форми навчання; «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання

Наукова робота

Наукові інтереси – особливості формування технічної термінології.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.

Організаційна робота

Відповідальна за комп’ютерну верстку збірників матеріалів конференцій у рамках Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті».

Входить до складу редакційної колегії конференцій, ініційованих кафедрою українознавства ХНУРЕ.


Публікації та патенти

Надруковано 9 наукових праць.