Едуард Анатолійович Коваленко

Кандидат філософських наук, доцент кафедри українознавства Харківськогонаціонального університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Едуард Анатолійович Коваленко

+38 (057) 702 14 98

eduard.kovalenko@nure.ua

Освіта

1994 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Шевченка.
2005 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії на тему «Ценностная природа осознанного саморазвития личности: социально-философский анализ».
2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії і політології.

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Історія української культури в контексті світової», «Сучасна світова культура» для студентів денної, заочної форм навчання та російською мовою для студентів-іноземців.

Наукова робота

Наукові інтереси: історія світової і української культури, соціальна філософія та філософія історії.
Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.
Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Надруковано 33 наукових та методичних праць.