Коваленко Едуард Анатолійович

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії і політології
Коваленко Едуард Анатолійович

+38 057 702 14 98

clio@kture.kharkov.ua

Освіта

1994 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Шевченка.

2005 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії на тему «Ціннісна природа свідомого саморозвитку особистості: соціально-філософський аналіз».

2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії і політології.

Навчальна робота

Викладає дисципліну «Історія української культури в контексті світової» для студентів денної, заочної форм навчання та російською мовою для студентів-іноземців

Наукова робота

Наукові інтереси: історія світової і української культури, соціальна філософія та філософія історії.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Надруковано 30 наукових та методичних праць.