Алла Володимирівна Сергієва

Старший викладач кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

2001 р. закінчила філологічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Українська мова та література».
З 2006 року – здобувачка при кафедрі української мови ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Працює над дисертацією на тему «Становлення термінології нанонауки».

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Культура усного та письмового ділового мовлення», «Міжнародні культурні традиції: етика ділового спілкування» для студентів денної форми навчання.

Наукова робота

Наукові інтереси: проблеми українського термінотворення.
Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.
Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.
Член Вченої ради факультету навчання іноземних громадян.

Організаційна робота

Співорганізатор науково-практичних студентських конференцій, що проводить кафедра українознавства ХНУРЕ.
Керівник філологічної студії «Барви слова».


Публікації та патенти

Опубліковано 15 наукових та методичних праць.