Наталія Володимирівна Чорна

Наталія Володимирівна Чорна

Наталія Володимирівна Чорна (1957–2014) – завідувач кафедри українознавства з 01 грудня 2010 року до 06 жовтня 2014 року, кандидат історичних наук, доцент, професор ХНУРЕ.

У 1979 р. закінчила історичний факультет Харківського державного університету (нині ХНУ ім. В. Н. Каразіна).
З 1982 р. працювала в ХНУРЕ на посадах старшого лаборанта, завідувача навчально-методичного кабінету, з 1989 р. – на посаді асистента. Навчалася в цільовій аспірантурі ХНУ ім. В. Н. Каразіна.
У 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за фахом 07.00.01 – історія України.
З 1996 р. працювала на посадах старшого викладача, доцента кафедри філософії ХНУРЕ, з 01.09.2007 по 01.12.2010 – на посаді професора кафедри філософії. За конкурсом обрана завідувачем кафедри українознавства з 01.12.2010.

Н.В. Чорна була провідним лектором з дисциплін «Політологія», «Історія України», «Історія української культури», «Політична та економічна історія зарубіжних країн» для іноземних студентів. Мала вчене звання доцента (з 2001 р.) та вчене звання професора університету (з 2007 р.).

Працювала над докторською дисертацією на тему «Державність в інформаційну епоху: філософсько-історичний аналіз трансформацій (український контекст)». Автор 90 друкованих публікацій (розділи у 5-х колективних монографіях, наукові статті, тези доповідей на конференціях різного рівня); співавтор 5 навчальних посібників (3 з них з грифом МОНМС України), 3-х навчальних посібників для дистанційної форми навчання студентів (у системі LERSUS), 12 методичних рекомендацій.

Керувала науковою роботою студентів, які брали участь у конкурсах студентських наукових робіт; міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських конференціях, отримували дипломи та почесні грамоти за кращі доповіді.

Була членом Вченої ради ХНУРЕ, Вченої ради ФНІГ, член Харківської обласної громадської організації «Асоціація політологів Слобожанщини», Української Асоціації «Жінки в науці та освіті».

За час роботи на посаді викладача Наталія Володимирівна неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами. В 2006 році вона стала переможцем у номінації «Кращий викладач року ХНУРЕ».

Наталія Володимирівна Чорна пішла з життя 06 жовтня 2014 року.
Студенти будуть пам’ятати її як талановитого викладача, який міг зацікавити їх своїми дисциплінами, знаходив індивідуальний підхід до кожного з них, прищеплював любов до історії Батьківщини. Колеги та друзі назавжди запам’ятають Наталію Володимирівну доброзичливою, енергійною, життєрадісною людиною, яка заряджала позитивом людей, поряд з якими вона працювала.