Історія кафедри

Історичні витоки кафедри українознавства сягають часів утворення нашого університету (тоді Харківського будівельного інституту) на початку 30-х років ХХ століття. Протягом свого існування вона неодноразово перейменовувалася, а наказом № 80 від 07.07.1993 була закріплена сучасна назва – кафедра українознавства, яку очолив канд. іст. наук, проф. Дюмін О.З.

З 01 грудня 2010 року до 06 жовтня 2014 року завідувачем кафедри була канд. іст. наук, проф. Чорна Н.В.
З 07 жовтня 2014 року кафедру очолює канд. філол. наук, доц. Циганенко В.Л.

За період діяльності змінювалися навчальні дисципліни, які викладали фахівці кафедри, оновлювався професорсько-викладацький та навчально-допоміжний склад працівників, зазнавала перебудови структура підрозділу, але пріоритетними напрямками залишалися навчальна, наукова, виховна роботи.

Зараз на кафедрі працюють 11 співробітників кафедри, 6 з них – кандидати наук.

Викладачі кафедри працюють над навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, у тому числі для дистанційної форми навчання в системі LERSUS. Значна увага приділяється оновленню навчальних програм і розробці нових навчальних дисциплін вільного вибору студента.

З 2011 року співробітники кафедри працюють над науковою темою «Еволюція державності України». Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та загальноуніверситетських наукових конференціях, розглядаючи актуальні питання українознавчих дисциплін.

На кафедрі постійно діє методологічний семінар, який відіграє важливу роль в удосконаленні методики навчальної роботи викладачів, підготовки методичних посібників, наукових статей. Над кандидатськими дисертаціями працюють ст. викл. Сергієва А.В., ас. Євсюкова О.Г., ас. Очкурова Н.О.

Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, які постійно беруть участь у Міжнародному конкурсі української мови ім. П. Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка, олімпіадах, конференціях різних рівнів.

Завдяки різноплановому характеру діяльності кафедра посідає важливе місце у структурі університету і сприяє якісній підготовці майбутніх фахівців.

Намагаючись якнайкраще сприяти розвитку історичної та культурної свідомості студентів, на базі кафедри працюють філологічна студія «Барви слова» та історичний гурток «Світоч», на засіданнях яких проводяться Шевченківські свята, заходи, присвячені пам’ятним датам та вшануванню пам’яті визначних діячів української історії та культури.

Завдання кафедри на сучасному етапі полягає в тому, щоб прищеплювати майбутнім фахівцям навички наукового аналізу, спрямовані на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку, етапів формування українського етногенезу, історичних концепцій, інститутів влади, політичних процесів, узагальнення і систематизація культурологічних знань, популяризації державної мови в усіх сферах суспільного життя.

зберегти цю сторінку в PDF