Історія кафедри

Історичні витоки кафедри українознавства сягають часів утворення нашого університету (тоді Харківського будівельного інституту) на початку
30-х років ХХ століття. Протягом свого існування вона неодноразово перейменовувалася, а наказом № 80 від 07.07.1993 була закріплена сучасна назва – кафедра українознавства, яку очолив канд. іст. наук, проф. Дюмін О.З.

З 01 грудня 2010 року до 06 жовтня 2014 року завідувачем кафедри була канд. іст. наук, проф.Чорна Н.В. З 07 жовтня 2014 року в. о. завідувача кафедри є канд. філол. наук, доцент Циганенко В.Л.

На кафедрі працюють 14 співробітників кафедри, 7 з них – кандидати наук. За період діяльності змінювалися навчальні дисципліни, які викладалися фахівцями кафедри, оновлювався професорсько-викладацький та навчально-допоміжний склад працівників, зазнавала перебудови структура підрозділу, але пріоритетними напрямками залишалися навчальна, наукова, виховна роботи.

Значна увага приділяється оновленню навчальних програм і розробці нових навчальних спецкурсів за вибором студентів.

Викладачі кафедри працюють над навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, у тому числі для дистанційної форми навчання в системі LERSUS.

З 2011 року на кафедрі досліджується наукова тема «Еволюція державності України». Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та загальноуніверситетських наукових конференціях, розглядаючи актуальні питання українознавчих дисциплін, розвиток освіти в умовах Болонського процесу.

Завдяки різноплановому характеру діяльності кафедра посідає важливе місце у структурі університету і сприяє якісній підготовці майбутніх фахівців та формуванню національної свідомості.

На кафедрі постійно діє методологічний семінар, який відіграє важливу роль в удосконаленні методики навчальної роботи викладачів, підготовки методичних посібників, наукових статей. Над кандидатськими дисертаціями працюють ст. викл. Сергієва А.В., ас. Махоніна О.Г.

Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів. Кафедра постійно бере участь у Міжнародному конкурсі української мови ім. П. Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка, днів рідної мови, днів української мови та писемності.

Намагаючись якнайкраще сприяти розвитку історичної та культурної свідомості студентів, на базі кафедри працюють філологічний гурток «Барви слова» та історичний гурток, у рамках яких щороку проводяться Шевченківські свята, конференції, присвячені пам’ятним датам та вшануванню пам’яті визначних діячів української історії та культури.

Завдання кафедри на сучасному етапі полягає в тому, щоб прищеплювати майбутнім фахівцям навички наукового аналізу, спрямовані на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку, етапів формування українського етногенезу, історичних концепцій, інститутів влади, політичних процесів, узагальнення і систематизація культурологічних знань, популяризації державної мови в усіх сферах суспільного життя.

зберегти цю сторінку в PDF