Кафедра українознавства (Укр)

Кафедра українознавства була заснована на базі факультету комп’ютерних наук 1993 р. для викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу. З лютого 2012 р. кафедра є складовою факультету навчання іноземних громадян.
Завідувач кафедри – доцент Циганенко Вікторія Леонідівна.

Основні функції

Кафедрою викладаються нормативні дисципліни «Історія української культури в контексті світової», «Культура усного та письмового ділового мовлення» для студентів бакалаврів всіх спеціальностей 1 курсу, «Особливості наукової української мови» для аспірантів, а також вибіркові дисципліни: «Вербальна конфліктологія та мистецтво проведення дискусій», «Вербальний імідж фахівця ІТ-технологій», «Міжнародні культурні традиції: етика ділового спілкування», «Сучасні соціальні комунікації: український інформаційний простір», «Медіатекст в інтернет-просторі», «PR-технології у власній кишені» для студентів 2 та 3 курсів.

Дисципліни, які читає кафедра, формують у студентів зацікавленість в історичних, мовознавчих знаннях, прищеплюють гуманістичний підхід до розв’язання проблем професійного та особистого характеру, учать правилам мовного етикету в межах професійного спілкування.

На кафедрі працюють історичний науковий студентський гурток «Світоч» (керівник О.Г. Євсюкова) та філологічна студія «Барви слова» (керівники А.В. Сергієва, І.В. Кривушкіна).

На базі кафедри з 2011 р. щорічно проводяться міжвузівські студентські науково-практичні конференції, круглі столи, що присвячені визначним культурним та науковим діячам, пам’ятним датам.
З 2013 р. кафедра бере участь у роботі щорічного Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті», який проходить на базі ХНУРЕ.

Під керівництвом професорсько-викладацького складу студенти щорічно беруть участь в олімпіадах, міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських і загальноуніверситетських наукових конференціях, Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.