Кафедра українознавства (Укр)

Кафедра українознавства була заснована на базі факультету комп’ютерних наук 1993 р. для викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу. З лютого 2012 р. кафедра є складовою факультету навчання іноземних громадян.

Основні функції

Кафедрою викладаються дисципліни «Історія української культури в контексті світової», «Культура усного та письмового ділового мовлення»для студентів денноїта заочної форм навчання;«Історія української культури», «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання; «Історія української культури в контексті світової» для студентів-іноземців російською мовою; «Сучасна українська мова, риторика, культура мовлення та фахова термінологія» для аспірантів. Дисципліни, які читає кафедра, формують у студентів зацікавленість в історичних, мовознавчих знаннях, прищеплюють гуманістичний підхід до розв’язання проблем професійного та особистого характеру, учать правилам мовного етикету в межах професійного спілкування.
Викладачі кафедри активно працюють зі студентами, готують їх для участі в міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських і загальноуніверситетських наукових конференціях,в олімпіадах, Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародному літературно-мовному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт гуманітарного спрямування.

На базі кафедри з 2011 р. щорічно проводяться міжвузівські студентські науково-практичні конференції. З 2013 р. кафедра бере участь у роботі щорічногоМіжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті», який проходить на базі ХНУРЕ.
На кафедрі працюють історичний науковий студентський гурток (керівник О.Г. Махоніна) та філологічна студія «Барви слова» (керівники А.В. Сергієва,І.В. Кривушкіна).