Тетяна Іванівна Дементьєва

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Тетяна Іванівна Дементьєва

вул. Бакуліна, 16, корпус «К»,
4 поверх, к. 407, 411

+38 (057) 702-14-11

d_lt@nure.ua
tetiana.dementieva@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-8855-7556
Google Scholar

Освіта

Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди.

Має дві вищі освіти.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію з теорії педагогіки «Формування комунікативної компетенції студентів-іноземців на підготовчому факультеті в процесі навчання».

З 2007 року – завідувач кафедри мовної підготовки.

У 2008 році рішенням Державної атестаційної комісії присвоєне вчене звання доцента.

Навчальна робота

Читає курс з російської мови для студентів і аспірантів.

Наукова робота

Напрямок наукового дослідження: теорія і методика навчання іноземної мови. Наукові інтереси: теорія та педагогіка навчання іноземних студентів. Є автором методичних розробок і статей.


Публікації та патенти

1. Дементьева Т.И. Использование учебно-речевых ситуаций в процессе формирования коммуникативной компетенции студентов-иностранцев подготовительных факультетов. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки // Зб. наук.пр. – Київ-Запоріжжя. – 2004. – Вип.30. – 447 с. 

2. Дементьева Т.И. Компоненты, необходимые для формирования коммуникативной компетенции студентов-иностранцев подготовительных факультетов. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки // Зб. Наук. пр. – Київ- Запоріжжя. – 2004. – Вип.31. – 439 с. 

3. Дементьєва Т.І. Мовленнєві труднощі іноземних студентів на першому курсі ВНЗ і можливості їх подолання. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки// Зб. наук.пр. – Запоріжжя. – 2006. – Вип.37. – 480 с. 

4. Дементьєва Т.І. Технологія формування комунікативної компетенції. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки// Зб. наук.пр. –Запоріжжя. – 2006.- Вип.38. – 455 с.

5.  Дементьєва Т.І. Розвиток позитивних мотивів у студентів-іноземців під час формування комунікативної компетенції.  Педагогіка та психологія//Збірник наукових праць. – Х.: 2006. – Вип. 30. – 124 с. 

6. Дементьєва Т.І. Формування у студентів-іноземців підготовчих факультетів умінь та навичок монологічного та діалогічного мовлення. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки // Зб. наук. пр. – Запоріжжя. – 2006.- Вип.39. – 452 с. 

7. Дементьєва Т.І. Формування мовних знань в іноземних студентів під час навчання їх наукового стилю мовлення. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки// Зб. наук.пр. – Запоріжжя. – 2006. – Вип.40. – 496 с. 

8. Дементьева Т.И. Методические рекомендации по использованию видеофильма при обучении русскому языку (на примере фильма «Наваждение») для студентов-иностранцев и преподавателей подготовительного факультета/Дементьева. – Харьков:ХНУРЭ, 2007. – 31 с. 

9. Дементьева Т.И. Методические указания по обучению репродуктивно- продуктивным видам речевой деятельности (для студентов-иностранцев и преподавателей подготовительного факультета)/Дементьева. – Харьков: ХНУРЭ, 2007.-34 с.

10. Дементьєва Т.І. Формування умінь та навичок говоріння іноземних студентів на продуктивному рівні. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки// Зб. наук.пр. – Запоріжжя. – 2007. – Вип.45.  С.114 – 118. 

11. Дементьєва Т.І. Урахування мовленнєвих потреб студентів-іноземців під час навчання наукового стилю мовлення. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки// Зб. наук.пр. – Запоріжжя. – 2007. – Вип.44.  С.170 – 174.

12. Дементьева Т.И. Использование видеофильмов в процессе обучения говорению иностранных студентов подготовительных факультетов (на примере фильма «Наваждение») // Проблемы использования, изучения и преподавания русского языка в Украине. Вып.3 2008.