Тетяна Іванівна Дементьєва

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Тетяна Іванівна Дементьєва

вул. Бакуліна, 16, корпус «К»,
4 поверх, к. 407, 411

+38 (057) 702-14-11

kafyazpod@kture.kharkov.ua

Освіта

Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди. Має дві вищі освіти.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію з теорії та педагогіки  навчання на тему «Формування комунікативної компетенції студентів-іноземців на підготовчому факультеті в процесі навчання».

У 2008 році рішенням Державної атестаційної комісії присвоєно вчене звання доцента.

Навчальна робота

Розпочала працювати на кафедрі в 1995 р.  з посади асистента, потім була старшим викладачем, зараз доцент. З 2007 р. – завідувач кафедри мовної підготовки. Читає курси: російська мова для студентів та аспірантів.

Наукова робота

Напрямок наукового дослідження: теорія і методика навчання іноземної мови. Наукові інтереси:  теорія та педагогіка навчання іноземних студентів. Є автором методичних розробок та статей.


Публікації та патенти
 1. Дементьева Т.И. Использование учебно-речевых ситуаций в процессе формирования коммуникативной компетенции студентов-иностранцев подготовительных факультетов. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки // Зб. наук.пр. – Київ-Запоріжжя. – 2004. – Вип.30. – 447 с. 
 2. Дементьева Т.И. Компоненты, необходимые для формирования коммуникативной компетенции студентов-иностранцев подготовительных факультетов. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки // Зб. наук.пр. – Київ-Запоріжжя. – 2004. – Вип.31. – 439 с. 
 3. Дементьєва Т.І. Мовленнєві труднощі іноземних студентів на першому курсі ВНЗ і можливості їх подолання. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки// Зб. наук.пр. – Запоріжжя. – 2006. – Вип.37. – 480 с. 
 4. Дементьєва Т.І. Технологія формування комунікативної компетенції. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки// Зб. наук.пр. – Запоріжжя. – 2006.- Вип.38. – 455 с.
 5. Дементьєва Т.І. Розвиток позитивних мотивів у студентів-іноземців під час формування комунікативної компетенції.  Педагогіка та психологія//Збірник наукових праць. – Х.: 2006. – Вип. 30. – 124 с. 
 6. Дементьєва Т.І. Формування у студентів-іноземців підготовчих факультетів умінь та навичок монологічного та діалогічного мовлення. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки// Зб. наук.пр. –Запоріжжя. – 2006. – Вип.39. – 452 с. 
 7. Дементьєва Т.І. Формування мовних знань в іноземних студентів під час навчання їх наукового стилю мовлення. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки // Зб. наук.пр. – Запоріжжя. – 2006.- Вип.40. – 496 с. 
 8. Дементьева Т.И. Методические рекомендации по использованию видеофильма при обучении русскому языку (на примере фильма «Наваждение») для студентов-иностранцев и преподавателей подготовительного факультета / Дементьєва. – Харьков: ХНУРЭ, 2007. –31 с. 
 9. Дементьева Т.И. Методические указания по обучению репродуктивно-продуктивным видам речевой деятельности (для студентов-иностранцев и преподавателей подготовительного факультета)/Дементьєва. – Харьков: ХНУРЭ, 2007. – 34 с.
 10. Дементьєва Т.І. Формування умінь та навичок говоріння іноземних студентів на продуктивному рівні. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки // Зб. наук.пр. – Запоріжжя. – 2007. – Вип.45.  С.114 – 118. 
 11. Дементьєва Т.І. Урахування мовленнєвих потреб студентів-іноземців під час навчання наукового стилю мо влення. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки// Зб. наук.пр. – Запоріжжя. – 2007. – Вип.44.  С.170 – 174.  
 12. Дементьева Т.И. Использование видеофильмов в процессе обучения говорению иностранных студентов подготовительных факультетов (на примере фильма «Наваждение»)//Проблемы использования, изучения и преподавания русского языка в Украине. Вып.3 2008.