Олена Олександрівна Рогаткіна

Старший викладач кафедри мовної підготовки Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Олена Олександрівна Рогаткіна

+38 (057) 702-14- 11

olena.rogatkina@nure.ua

Освіта

Закінчила Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна в 1995 р.

Навчальна та наукова роботи

Публікує статті в фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з публікацією доповідей в збірниках наукових праць.